archer@safe.no

Uke info, uke 3

Vi har de siste dagene fått spørsmål om det er en ny oppsigelsesrunde på gang. Det er det ikke, de som nå mottar varsel om 15.1 møter er skjermet personell på Topaz. Disse skulle pr. definisjon vært omfattet av tidligere runder med oppsigelse, men var som kjent spart pga. arbeidssituasjonen på Topaz.

Informasjonen som vi kommer med her er SAFE i Archer sin oppfatning av situasjonen og bygger på informasjon som vi har fått fra ulike kilder. Om dette medfører 100% korrekt informasjon kan vi ikke garantere, men velger å formidle dette videre til dere.
På Veslefrikk har vi i lengre tid ventet på en RAS kampanje og slik vi har forstått det, er denne godkjent av både Statoil og partnere. Ryktene sier at det vil bli oppstart her i mai, men foreløpig har ikke Archer fått en bestilling på personell. Grunnen til at de venter til mai, er ifølge samme rykte, at de forsøker å få til boring av en brønn i samme oppbemanningsperiode. Vi håper ryktene medfører riktighet.

Det som er betenkelig oppe i den situasjonen er at det kan komme en runde med permitteringer dersom oppstarten blir forskjøvet/utsatt. Bedriften vil i løpet av den kommende uke kalle inn fagforeningene til samtaler og drøftinger rundt dette. Klubben sin innstilling er at det er mye bedre å permittere enn å si opp og vi vil jobbe hardt for å få til løsninger som de ansatte er mest tjent med.

Bedriften sender også i disse dager ut avregning for RP, som skulle gjøres 31. desember 2015. Det vil da fremkomme hvor mange timer en har jobbet for lite, både i 2014 og i 2015. Dette timetallet er ikke ensbetydende med at det er det bedriften drar med seg som skyldige timer. Der er de bundet av inngåtte protokoller og den gir de rett til å overføre inntil 336 timer. Det er også det timeantall som er lagt inn i regnearket, selv om skyldige timer overstiger dette.

Når det gjelder RP, har vi vært i drøftinger med bedriften om denne. De endringer som vi er blitt enige om, omfatter foreløpig bare tilleggsprotokollen for engineering. De har hatt et tillegg som arbeidsleder, enten tung eller lett. Samtidig har de en tilleggsprotokoll som sier noe om mobilisering og kansellering av tur.  Begge disse tilleggsprotokollene er midlertidig avveket frem til 01.nov 2016. Dvs. om noen av arbeidslederne reiser ut som arbeidsleder for engineering skal de fremdeles ha tillegget. Når de brukes i andre stillinger faller tillegget bort. I og med at det kun er 12 mann igjen i engineering er disse endringene drøftet med dem, før protokollen ble skrevet.

Så ble det på disse møtene om RP diskutert litt rundt beredskap og mobilisering. Om en er i RP plikter en å gjøre seg tilgjengelig for bedriften. Dvs. en må svare på henvendelser fra bedriften, innen rimelig tid. Om en er utilgjengelig ved at en er i et område med dårlig eller ingen dekning på mobil eller bredbånd, plikter en å varsle bedriften om dette på forhånd. Det er da også mye enklere for alle parter da en vet hvorfor en ikke nåes.
Det er også viktig at de som er i RP varsler bedriften om planlagte hendelser, slik som ferie, konfirmasjon, bryllup osv. Nå dukker det selvfølgelig opp ting underveis, som invitasjoner til ulike dager, konserter eller andre event som en ønsker å være med på. Gi beskjed til bedriften tidligst mulig, så kan de ta hensyn til dette.
Om en gjentatte ganger ikke er tilgjengelig for bedriften når de tar kontakt, kan en i verste fall bli trukket i lønn.

Gjensidige Forsikring vil om kort tid, og senest fra 1. mars 2016, tilby YS-medlemmer en inntektsforsikring i forbindelse med arbeidsledighet eller ved sykdom – eller en kombinasjon av disse. Forsikringen må tegnes individuelt av hvert enkelt medlem. Les mer på SAFE.no

SAFE i Archer har sendt ut gensere, vinterbuffer, kulepenner og poser til alle rigger. De er merket med Rigg v/SAFE tillitsvalgt. Vennligst påse at effektene blir delt ut så snart som mulig til alle SAFEmedlemmene på riggen.
Med hilsen
Raymond og Reidar

Facebook
Twitter
Print
Email

Søk

FLERE NYHETER

Ukeinfo, uke 15

Årsmøtet SAFE i Archer: Vel gjennomført årsmøte. Årsmøtet ble gjennomført på Quality Hotel Gardermoen og …

Ukeinfo, uke 14

Årsmøtet SAFE i Archer: På tirsdag starter årsmøtet til SAFE i Archer. Første dagen vil …

Påskehilsen

Vi ønsker deg og dine en god påske! Nå er det endelig påskefri for mange, med …

Følg oss på Facebook

Følg oss

Tags