archer@safe.no

Uke info, uke 28

Denne uken vil streiken bli effektiv for flere av våre medlemmer på Snorre B. Etter de opplysninger klubben sitter inne med, vil SNB være i sikker modus på lørdag. Da vil de som er berørt av streiken bli sendt hjem. Det er bedriften som har kontroll på brønnen og som vet når hver enkelt kan forlate plattformen. Alle, både på SNB og eventuelt andre plattformer som kommer i denne situasjonen, skal jobbe frem til de får beskjed om at de skal dra hjem. Det er som sagt brønn situasjonen og arbeidet opp mot sikring av brønn som avgjør dette.
Så skal vi forsøke å besvare noen av spørsmålene som er kommet inn:

RP og flaggavdeling har fått varsel om betinget permisjon, begge gjeldende fra kl. 24:00 den 26. juli. For RP sin del er det meget sannsynlig at mange ikke vil bli benyttet i perioden med konflikt. De som blir rammet og hadde skriftlig bekreftelse på at de skulle reise ut, har rett på fullt streikebidrag for disse timene. Når det gjelder resterende RP personell vil vi komme tilbake med info over helgen.

Når det gjelder flaggavdelingen er det, slik vi ser det, lite trolig at de blir rammet av konflikten, men dersom det skulle skje er selvsagt også disse berettiget støtte.

Hvordan skal sikkerhetsbemanningen jobbe?
Beredskapspersonell som blir igjen på riggen skal fortsette å utføre sitt arbeid.
Ingen som blir igjen på riggen kan gå inn å utføre arbeid som normalt skulle vært utført av personell som er tatt ut I konflikt. Man kan ikke erstatte en SAFE som er i konflikt med en IE som ikke er i konflikt. Det er streikebryteri og er ikke lovlig.

Hver er tatt ut I streik på den enkelte plattform?
Den TV på det enkelte skift, kan henvende seg til klubbkontoret og få utlevert liste over de som er tatt ut på den enkelte plattform
.
Når blir det videre forhandlinger?
Pr. d.d. står partene langt fra hverandre, det er på nåværende tidspunkt ikke avtalt noe tidspunkt for videre forhandling.

Hvordan er stemningen offshore?
De offshore ansatte som vi har snakket med er positive og støtter streiken. Vi håper selvsagt på en snarlig løsning.

Blir man tatt ut i streik hvis man er sykemeldt?
Nei, dersom du er sykemeldt er du ikke en del av streiken. Det er først når du blir friskmeldt du kan bli tatt ut streik.

Dersom jeg blir sendt i land pga. streik, hvem betaler mine reiseutgifter?
Archer betaler reiseutgiftene til sine ansatte. Hver enkelt skriver RR som normalt.

Er det forskjell på streikestøtten for de på tariff og de individuelt avlønnete?
Alle får lik streikestøtte på kr.113.- pr time.

Søndag 15. Juli kl.24:00 er det varslet opptrapping av konflikten og for Archer sitt vedkommende gjelder det følgende:
Status nedstengning innretninger m/plassfratredelse 15. juli kl.24:00
Archer: Valhall IP 29
Snorre A 14
Statfjord C 22
Ekofisk X 21
Valhall DP 11
Visund 9

Er det fare for at rederiforbundet tar ut alle ansatte i lockout?
SAFE har varsles plassoppigelse for alle ansatte og NR kan benytte seg av dette og varsle lockout av alle SAFE medlemmer. De har 4 dagers varslings plikt før en lockout kan iverksettes.

Vi forsøker å svare alle fortløpende, men har også «samlet» opp noen spørsmål som vi besvarer I info.
Følg forøvrig med på hjemmesiden til safe.no

God helg.

Facebook
Twitter
Print
Email

Søk

FLERE NYHETER

Ukeinfo, uke 15

Årsmøtet SAFE i Archer: Vel gjennomført årsmøte. Årsmøtet ble gjennomført på Quality Hotel Gardermoen og …

Ukeinfo, uke 14

Årsmøtet SAFE i Archer: På tirsdag starter årsmøtet til SAFE i Archer. Første dagen vil …

Påskehilsen

Vi ønsker deg og dine en god påske! Nå er det endelig påskefri for mange, med …

Følg oss på Facebook

Følg oss

Tags