archer@safe.no

Uke info, uke 23

Det vi får en del henvendelser på, er varslet brudd i lønnsforhandlingene. Vi har nå fått meklingsdato som er 24. juni. Vi holder også på å komme frem til enighet med bedriften med spørsmål som oppstår, dersom meklingen ikke fører frem.
SAFE har meldt plassoppsigelse for alle sine medlemmer på NR. avtalen. De som SAFE har varslet en arbeidskonflikt på, er ikke rigger hos Archer.
Industri Energi har derimot varslet at Topaz tas ut, dersom meklingen ikke fører frem. SAFE og IE snakker sammen og vi ønsker å ramme flere, derfor har ikke SAFE tatt ut noen hos Archer.

Som følge av en eventuell arbeidskonflikt på Topaz, må bedriften fremlegge en nedstengingsplan for Topaz. Når nedstengingen er gjennomført er det bare avtalt sikkerhets / beredskaps bemanning som skal være igjen på plattformen. Det betyr at de som ikke er direkte rammet av konflikten (IE medlemmene) vil bli permittert og sendt i land. De av SAFE sine medlemmer som rammes av dette, vil motta streikebidrag fra SAFE.
Uorganiserte vil ikke motta noe og har heller ikke rett på arbeidsavklaringspenger fra NAV.

Klubbene i Archer mener at det ikke er grunn til å sende varsel om betinget permisjon til andre enn de som jobber mot Topaz. Dersom det skulle bli en opptrapping av en eventuell konflikt, er det tidsnok å varsle sammen med opptrappingsvarselet.
Her har ikke bedriften helt bestemt seg hva de vil gjøre.

Derfor, om dere mottar varsel om betinget permisjon er dette noe som har med meklingen og et eventuelt brudd å gjøre. Det er ikke noe å uroe seg for.

Husk, det er fremdeles langt fra mekling til konflikt og vi håper alle på en løsning.

Andre ting som vi har fått en del spørsmål om er SFC. Vi er nå kommet frem til en enighet med bedriften om hvordan overtallig personell skal brukes. Alle vil få brev hjem eller på e-post fra bedriften.

Vi har nettopp fått ansiennitetslistene for flaggavdelingen og har ennå ikke fått sjekket hvem som blir og hvem som må flytte på seg. Vær snill og ikke ring oss ned før vi har fått sett på dette.

 

Hilsen Reidar og Raymond.

Facebook
Twitter
Print
Email

Søk

FLERE NYHETER

Ukeinfo, uke 15

Årsmøtet SAFE i Archer: Vel gjennomført årsmøte. Årsmøtet ble gjennomført på Quality Hotel Gardermoen og …

Ukeinfo, uke 14

Årsmøtet SAFE i Archer: På tirsdag starter årsmøtet til SAFE i Archer. Første dagen vil …

Påskehilsen

Vi ønsker deg og dine en god påske! Nå er det endelig påskefri for mange, med …

Følg oss på Facebook

Følg oss

Tags