archer@safe.no

Uke info, uke 21

Mnd.møte
Vi hadde mnd. møte med bedriften denne uken. Ett spørsmål som har gått igjen er de som er midlertidig overført til ressurspool. I utgangspunktet ønsket bedriften å ha mulighet til å overføre endel av de ansatte i inntil 8 mnd. til ressurspool. De ønsket å drøfte dette med fagforeningene og vi gikk bare å ventet på denne på denne henvendelse.
I mellomtiden har bedriften funnet ut at de ikke trenger å overføre folk til ressurspool så lenge like vel. De kan innenfor AML og hovedavtale overføre personell til ressurspool i en periode på inntil 3 mnd. Dette valgte bedriften å gjøre uten å involvere oss.
Da vi tok det opp med bedriften i dag, fikk vi beskjed om at de som var berørt av dette, alle snart var tilbake på ordinære skift.
Det har derfor vært vanskelig å komme med noe info, da vi heller ikke har vært informert.
Vi tok i dagens møte opp dette og bedriften var enig med oss om at prosessen i denne saken ikke har vært god og lovet at fremtidige saker skulle bli bedre.
Så får vi bare håpe at vi lykkes med det.

Eld/Ekofisk
Vi ble også orientert av den nye driftslederen på Eld/Ekofisk, Ketil Hartvedt om situasjonen på de forskjellige prosjekter.
Det er også kommet en del henvendelser til klubben om personell som er flyttet. Nå ser det ut som det løser seg for de fleste, men noen vil alltid bli berørt ved endringer. En av utfordringene er at  CopNo har gått ut med informasjon til mannskapene i havet, gjerne før eller samtidig som henvendelsen har gått til Archer og personellet på land. Da er det vanskelig å ligge i forkant med informasjon. CopNo har også utrett sterk ønske om å ha med seg navngitte personer over i spesifikke prosjekter. Dette har overhode ikke noe med at de ikke er ønsket der de er, men tvert i mot at deres kompetanse er sterkt ønsket på de nye prosjektene. Dette må vi prøve å se positivt på og vise at vi er verdig tilliten som er gitt oss, ved at en er sterkt ønsket inn i det nye prosjektet.
Archer har en filosofi om at det skal være 10% turnover i de ulike prosjektene. Dette er en god tanke, folk får da prøvd seg på andre nye områder og er selvfølgelig bedre rustet til å møte kommende utfjordinger som høy skolering, stor fleksibilitet osv. I tillegg som en selv er bedre rustet ved eventuelle nedbemanninger, endringer.

Lønnsforhandlinger
Lønnsforhandlingene starter mandag den 26.5 og er ferdig senest 28.5 kl: 15:00 etter planen. Alle innsendte krav er behandlet og er med på listen, selv om de kravene som hadde likhet er redigert sammen.

Velferden
Vil også minne på at velferden i år bare arrangerer båtturer fra Bergen. I Stavanger var det for liten oppslutning og derfor 2 turer fra Bergen. Den første turen nå den 24 mai har moderat oppslutning, men turen den 14 juni kun har fått ett par påmeldinger. Nå må dere som syntes dette var et kjekt arrangement, kjenne din besøkelses tid, eller så blir det som i Stavanger.

Helseforsikring
Husk også om du har helseplager, bruk helseforsikringen, om mulig slik at du får gjort noe med plagene, før de utvikler seg.

Ny klubbmail
Vi vil også gjøre oppmerksom på at klubbmailen nå er safe@safeiarcher.no

Ha en fin helg.

Reidar og Raymond

Facebook
Twitter
Print
Email

Søk

FLERE NYHETER

Ukeinfo, uke 24

Arbeid på land i på periode: Det har kommet en del spørsmål rundt dette med …

Ukeinfo, uke 23

Permitteringer: Det har kommet noen spørsmål om permitteringer og utvelgelse. Klubben har vært helt klar …

Ukeinfo, uke 22

Permitteringer: Det har vært kjent og vi har også skrevet om dette på hjemmesiden tidligere. …

Følg oss på Facebook

Følg oss

Tags