archer@safe.no

Uke info, uke 20

Vel overstått 17. mai!

Håper alle har hatt en feiring, både til vanns og til lands.

Vi er inni en tid med mange helligdager og her er en oversikt over de dagene dere fører helligdagstillegg i mai / juni.
Ansatte som er på sokkelen på følgende dager godtgjøres med kr. 1.900,- pr. dag (ref. TA §12):
1. mai (Arbeidernes dag)
17. mai (Grunnlovsdagen)
25. mai (Kr. Himmelfartsdag)
4. juni (1. pinsedag )
5. juni (2. pinsedag)

Som sikkert de fleste av dere har fått med seg, sendte bedriften 16. mai ut info (på Archer mailen) ang. oppslutningen på 17,3 ordningen.
Det var 244 ansatte som svarte JA, noe som tilsvarer 1/3 del av de som ble forespurt.
Limer inn info skrivet fra bedriften under, slik at de av dere som ikke har lest den enda, nå får muligheten.


Hei,

Tusen takk for all respons som har kome vedrørande ein ny lønnsreduksjonavtale. Eg veit at det nok er mange som ventar på informasjon kring dette, so eg skal prøva å gje ei kort oppsummering av det me har klart so langt.

Det 244 stk som har svara ja, dvs rundt 33%. Dette er imponerande med tanke på at fleire har vore med 2 gongar tidlegare og at mange også kan ha rykka ned både 1 og 2 stillingsgrupper. I tillegg har nokon på bakgrunn av denne avtalen valgt å ta ulønna permisjon, 2 stk ekstra har sagt dei vil gå av med pensjon og nokon har midlertidig gått ned i stilling. Alt dette gjer at det reelle talet eigentleg er litt høgare. Å få so mange med på nok ein runde er meget, meget bra og eg er takknemleg for alle svar mottatt.

Kven som har sagt ja i dei ulike stillingane har vore veldig bra med tanke på å unngå nedrykk. Me har i tillegg fått med so mange at me også unngår fleire oppseiingar i Archer AS ut i frå dagens bilete. Det vil også bli litt færre permittert og det er kjekt.

Archer har endå ikkje fått gått inn på alle enkeltindivid og deira skjebnar vidare, men dette vil me få til innan mai er omme. Slik det ser ut vil me også kunne trekka nokre av oppseiingane som er gitt til mekanikarane og det er også kjekt. Kven og når vil me koma tilbake til so raskt som mogleg.

Tusen takk til alle dykk som har svara og klapp dykk sjølve på skuldra, for slik det ser ut no unngår me fleire oppseiingar i Archer AS.

Eg vil samstundes ynskja dykk alle ein strålande 17. mai !

Med venleg helsing
Gard Lunde
HR Service Manager
M+ 47 922 43 961
T + 47 51 30 81 19
Gard.Lunde@archerwell.com


Reidar er tilbake fra en velfortjent ukes ferie på mandag, vennligst ta kontakt med Raymond dersom det skulle være noe før den tid.

Ønsker alle en fin helg.

Raymond.

Facebook
Twitter
Print
Email

Søk

FLERE NYHETER

Ukeinfo, uke 15

Årsmøtet SAFE i Archer: Vel gjennomført årsmøte. Årsmøtet ble gjennomført på Quality Hotel Gardermoen og …

Ukeinfo, uke 14

Årsmøtet SAFE i Archer: På tirsdag starter årsmøtet til SAFE i Archer. Første dagen vil …

Påskehilsen

Vi ønsker deg og dine en god påske! Nå er det endelig påskefri for mange, med …

Følg oss på Facebook

Følg oss

Tags