archer@safe.no

Uke info uke 2

Etter en lang juleferie er vi på klubbkontoret nå tilbake på jobb.

Det mangler ikke på utfordringer nå i starten av 2014. Vi har allerede omtalt en del av disse, men gjentar gjerne:

Skiftordning på VFA.

Her viste avstemningen i forbindelse med at bedriften ensidig innførte ny ordning, at det var et klart flertall for å beholde den ”gamle” ordningen med natt / dag. Fagforeningene i Archer sa seg villige til å se på skiftordningen, dersom Archer kunne få til en ny skiftedag. Slik det er nå, kommer personellet hjem fra nattskift på en fredag. Dette er etter vår mening ikke holdbart og de ansatte som var berørt av ordningen gav helt klart uttrykk for at de ikke ønsket å endre den til dag / natt. Fagforeningene skal i uken som kommer ha et møte med bedriften om videre aksjon opp mot skiftordningen. Vi kommer tilbake med mer info når det foreligger noe nytt.

Skatt på parkering ved pendlerreise.

Skattekontoret har kommet med en presisering om skatt på parkering.

Her er informasjonen vi har fått fra bedriften:

Definisjon av fast arbeidssted ref Finansdepartementets skattelovforskrift av 19.11.1999:

Ǥ6-44-11

Med fast arbeidssted skal forstås:

d. Oppmøtested for transport til eller fra arbeidssted på sokkelinnretning, fartøy eller i utlandet.»

Dermed er det arbeidsreiser til fast arbeidssted fra hjemmet.  Siden ingen av våre ansatte er skattemessig bosatt på sokkelen, så er de pendlere.

Dermed er de på besøk i hjemmet.

Under  fra ligningens ABC  i emnet «merkostnader – besøksreiser til hjemmet» i pkt 6.2:

http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Handboker/Lignings-ABC/Kapitler/M/?mainchapter=56471#x56471

 

Denne saken må behandles videre av SAFE sentralt, men SAFE i Archer jobber også med saken og kommer med info, så snart noe nytt foreligger.

 

Pensjon landansatte.

Pensjons ran fra de landansatte i Archer. Her har bedriften ensidig bestemt at de som står på ytelsesbasert pensjon, blir overført til innskuddsbasert pensjon. Dette er gjort uten å orientere, involvere klubben, eller på andre måter følge tariffavtalen. Denne saken er tvistet.

Topaz / Heimdal. Klubbene er kommet frem til en enighet med bedriften om hvordan disse skal kompenseres ved opplæring / trening i Tyskland.

Feilutbetaling.
For mye utbetalt nattillegg: Bedriften har dessverre utbetalt for mye i nattillegg til sykemeldte. Vi har drøftet dette med bedriften, fagforeningene i mellom.  Vi mener at bedriften kan ha rett i sitt krav om tilbakebetaling, men hver enkelt må ta stilling til kravet, når det kommer. Dere kan få en spesifikk oppstilling av kravet deres, ved henvendelse til lønnsavdelingen.

Ha en fin helg.

Reidar og Raymond

Facebook
Twitter
Print
Email

Søk

FLERE NYHETER

Ukeinfo, uke 15

Årsmøtet SAFE i Archer: Vel gjennomført årsmøte. Årsmøtet ble gjennomført på Quality Hotel Gardermoen og …

Ukeinfo, uke 14

Årsmøtet SAFE i Archer: På tirsdag starter årsmøtet til SAFE i Archer. Første dagen vil …

Påskehilsen

Vi ønsker deg og dine en god påske! Nå er det endelig påskefri for mange, med …

Følg oss på Facebook

Følg oss

Tags