archer@safe.no

Uke info, uke 2

Uke info, uke 2

Vi får mange forskjellige spørsmål fra nedlemmene våre og veldig mange går på dette med Weatherford og arbeid på dekk. Vi har skrevet uenighets protokoll om WF og avventer nå behandling hos NR. Før saken har vært forsøkt løst hos NR, får vi ikke gått videre.

Det er også mange som har henvendt seg med spørsmål om permittering og 17.3 avtale. Som jeg har skrevet flere ganger har vi nå en situasjon som gjør at vi ikke klarer å sysselsette alt mannskap. Vi har permittert personell på Snorre B og Statfjord B i en kort periode. Disse er dermed permittert iht. hovedavtalen, ut i fra prosjekt. Så er det flere som har vært permittert ut ifra samme bestemmelse i hovedavtalen, som nå har gått lengre enn de 12 uker hovedavtalen setter begrensninger til. Disse har vi sammen med IE forhandlet om i lengre tid og vi har en enighet med bedriften om at disse skal tilbake i arbeid, snarest. Problemet for noen av dere kan være at dere er planlagt inn på SNB eller STB. Her er det som kjent stopp frem til februar (SFB) og mars (SNB), det er da vanskelig å plassere dere inn på skift før disse starter opp igjen. Å plassere noen inn på en annen plattform i 1 tur er ikke formålstjenlig da dette medfører kurs opplæring osv. som vil overstige nytten. Dersom du likevel lurer på hvordan du ligger an, ta kontakt med klubben, så vil vi forsøke å hjelpe til.

Når det gjelder beregning av timer for de som har vært i RP, vil dette være ferdig i løpet av neste uke. Alle spørsmål om dette derfor må vente til disse beregningene er ferdig.

Til sist er det mange som lurer på dette med pensjon og halv stilling. Dette beregnes slik:

Innskudds pensjon: 100 % tariffert lønn x stillingsprosent = innskuddspensjon. Eksempel (100 % lønn x 50 % stilling = innskudd) Kompensasjon: 50 % av beregnet kompensasjon. Husk også, kompensasjonene er individuelt beregnet for hver enkelt.
Begge deler reguleres dersom stillingsprosenten endres.

Ha en fin helg.

Reidar & Raymond

Facebook
Twitter
Print
Email

Søk

FLERE NYHETER

Ukeinfo, uke 15

Årsmøtet SAFE i Archer: Vel gjennomført årsmøte. Årsmøtet ble gjennomført på Quality Hotel Gardermoen og …

Ukeinfo, uke 14

Årsmøtet SAFE i Archer: På tirsdag starter årsmøtet til SAFE i Archer. Første dagen vil …

Påskehilsen

Vi ønsker deg og dine en god påske! Nå er det endelig påskefri for mange, med …

Følg oss på Facebook

Følg oss

Tags