archer@safe.no

Uke info, uke 19

Jeg vil først og fremst takke alle tillitsvalgte som deltok på årsmøte til SAFE i Archer, håper dere var fornøyd. Personlig syntes jeg at det gikk veldig bra, uten at vi «stresset» for å komme gjennom agendaen.

Det er fremdeles mange som tar kontakt med klubben om diverse ting. Det synes vi er meget bra og det er godt å få hjulpet medlemmene med spørsmål, både de store vanskelige og de litt enklere. Fortsett å ta kontakt.
Bedriften har i møter med fagforeningene ønsket å få til diverse løsninger opp mot de enkelte prosjekter. Dette ser vi på i hvert enkelt tilfelle og vi vil forsøke å komme frem til løsninger som er til de ansattes fordel.
Det har særlig vært spørsmål opp mot Elfisk  Alpha og Bravo. Det er en del av mannskapene på disse plattformene som midlertidig er overført til ressurspool. Pr. dato er det ikke inngått noen avtale med bedriften, så perioden disse kan bli gående i RP er maks 3 mnd.
Dersom det blir endring på dette, vil hver enkelt bli tilskrevet, etter at fagforeningene eventuelt har kommet frem til en avtale med bedriften.

Sentralt i SAFE fungerer område rederi (klubber som er på NR avtalen + forpleining og KCA Deutag)
godt. Vi har gode møter og klarer å diskutere oss frem til omforente forslag, både opp mot tarifforhandlingene og andre saker.

Når det gjelder forhandlingene på vårt område (NR) starter de i Oslo den 26. mai. Hver klubb stiller med 1 delegat pr. 500 medlem.  For SAFE i Archer er Raymond i år med som delegat. SAFE ung er representert med Frank Ø. Lopez  Fedde, som også er ung tillitsvalgt i SAFE i Archer.

Vi skal ha nytt mnd. møte med bedriften den 21. mai og dersom dere har saker som dere ønsker at vi skal ta opp, må disse være klubben i hende senest den 16. mai.

Husk også at SAFE i år avholder kongress. De av dere som er hjemme og ønsker å delta som delegat på kongressen, som avholdes 28. – 30. november, kan melde sin interesse til klubben.

Ha en fin helg.

Raymond og Reidar.

Facebook
Twitter
Print
Email

Søk

FLERE NYHETER

Ukeinfo, uke 15

Årsmøtet SAFE i Archer: Vel gjennomført årsmøte. Årsmøtet ble gjennomført på Quality Hotel Gardermoen og …

Ukeinfo, uke 14

Årsmøtet SAFE i Archer: På tirsdag starter årsmøtet til SAFE i Archer. Første dagen vil …

Påskehilsen

Vi ønsker deg og dine en god påske! Nå er det endelig påskefri for mange, med …

Følg oss på Facebook

Følg oss

Tags