archer@safe.no

Uke info, uke 18

Det er 1. mai og selv om jeg kjenner til at ikke alle «feirer» denne dagen, er det en viktig dag i fagforeningenes historie.

Og for de «blå» som ikke feier arbeidernes dag, kan dere ta del i å feire bryllupsdagen min, som selvfølgelig er 1. mai.

Denne uken har vært preget av mange utfordringer på det «private» plan. Ikke mitt private plan, men på saker som gjelder den enkeltes arbeidsforhold. Noen av sakene er av alvorlig karakter og krever mye arbeid og ressurser fra oss på klubbkontoret. Det er naturlig at vi ikke kan omtale noen av disse sakene her.

En ting som bedriften har kommet til oss med i skrivende stund, er timeføring opp mot BP. Alle som jobber på prosjekter for BP må føre timer på engelsk. Om dette kun gjelder overtid eller om det også gjelder vanlige timer, er i skrivende stund litt usikkert. Grunnen til dette er at BP har «outsourcet» behandling av timer ol. til et ikke norsk selskap og de forlanger å få det på engelsk, ellers får Archer regningene i retur. Vi skal ta en gjennomgang av dette på førstkommende mnd. møte den 13. mai.

Som kjent forsøker Archer å etablere seg på et marked som går mot ferdigstilling av rigger, boreskip osv. Dette gjelder først og fremt Engineering men det kan også dryppe litt arbeid på ledig mannskap i boring.
Det meste av dette arbeidet foregår under seiling fra verft i Østen. Noen seilinger kommer kanskje til å gå mot norske farvann, men de fleste vil være «utaskjærs.» Fagforeningene har klart å komme frem til en MEGET god avtale ved denne typen arbeid. Dere får med dere hele tariffavtalen, unntatt 2 punkter. Det er unikt i denne sammenheng. Alle utenlands avtaler vi kjenner til, starter med at tariffavtalen ikke gjelder, så kommer de punktene som klubbene har klart å forhandle seg frem til, etter denne setningen.
Vi har altså klart det motsatte: Tariffavtalen gjelder, med unntak om punktet med samsoving og overtid etter 14 dager.  Det har også vært reist spørsmål rundt lang reise tid (2 døgn) og ikke noe betaling. Dette jobber vi med og håper at vi kan få til avtaler som er akseptabel.

Ha en riktig fin 1. mai feiring til alle både på land og i havet.

Reidar & Raymond.

Facebook
Twitter
Print
Email

Søk

FLERE NYHETER

Ukeinfo, uke 15

Årsmøtet SAFE i Archer: Vel gjennomført årsmøte. Årsmøtet ble gjennomført på Quality Hotel Gardermoen og …

Ukeinfo, uke 14

Årsmøtet SAFE i Archer: På tirsdag starter årsmøtet til SAFE i Archer. Første dagen vil …

Påskehilsen

Vi ønsker deg og dine en god påske! Nå er det endelig påskefri for mange, med …

Følg oss på Facebook

Følg oss

Tags