archer@safe.no

Uke info, uke 17

Vi har hatt masse å gjøre, som vanlig, men ”trykket” på klubbkontoret har roet seg noe.
Det er selvfølgelig trist at vi ikke i denne omgang klarte å redde alle arbeidsplassene, men vi håper vi har sett bunnen og at nyheter fremover er positive.
Som kanskje mange vet, sendte vi noen fra Engineering, pluss  noen fra boring også, til Østen. De er med Seadrill ( NAD) sin plattform som er på vei til Brasil. Det er i hovedsak elektrikere som har fått i oppgave å hjelpe til med å få ferdigstilt plattformen.

Vi har også hatt møte i område rederi, hvor alle klubbene fra NR området møtes og diskuterer aktuelle saker og problemer. Fokus på siste møte var rapporten om sjømannspensjon. Her har SAFE en jobb å gjøre med å komme med høringsinnspill. De som er interessert i rapporten kan få denne ved å henvende seg til klubbkontoret.

Vi har også hatt mnd. møte med bedriften denne uken. De fleste saker som meldes inn av medlemmene og som vi ikke kan løse umiddelbart, tas opp på disse møtene. Vi har et godt samarbeid både med bedriften og IE og de fleste saker løser seg på disse møtene.

Noe vi jobber videre med er kodene på lønnsslipp / timeseddel. Her jobber vi for å få endret de kodene som er vanskelige å forstå.

Vider er vi enige med bedriften om å formulere et skriv som forklarer bakgrunnen for det skjema som alle skal ha fått tilsendt og som dere skal ta med til legen, dersom dere blir sykemeldt. Jeg skal ikke gå inn på dette her, men vi registrerer at vi har fått mange ulike reaksjoner på dette skrivet. Jeg ( Reidar ) sitter i nærværsgruppen, som var den som utformet dette skjemaet, og jeg ber om at dere tror meg når jeg sier at dette skjema er laget for å gjøre det lettere for de som er syke til å komme tilbake i arbeid.

Forberedelsene til årets lønnsforhandlinger er også godt i gang. Alle kjenner til situasjonen næringen er i og det er ikke noen hemmelighet at årets lønnsoppgjør ikke blir et rekordoppgjør.

Det er heller ikke noen hemmelighet at Archer er med å by på P&A på Jotun. Dersom Exxon/mobil bestemmer seg for at de skal starte dette arbeidet, er det ikke tvil om at Archer har et godt produkt å tilby med byggekloss riggene våre.

Reidar og Raymond ønsker dere alle en god helg.

Facebook
Twitter
Print
Email

Søk

FLERE NYHETER

Ukeinfo, uke 15

Årsmøtet SAFE i Archer: Vel gjennomført årsmøte. Årsmøtet ble gjennomført på Quality Hotel Gardermoen og …

Ukeinfo, uke 14

Årsmøtet SAFE i Archer: På tirsdag starter årsmøtet til SAFE i Archer. Første dagen vil …

Påskehilsen

Vi ønsker deg og dine en god påske! Nå er det endelig påskefri for mange, med …

Følg oss på Facebook

Følg oss

Tags