archer@safe.no

Uke info, uke 13

Som de fleste nå har fått med seg fikk Archer tildelt 8 plattformer i denne runden med utdelinger av borekontrakter for Statoil.

Archer: Statfjord A, B, C – Visund – Njord – Sleipner A – Snorre A, B

Det er foruten boring på Statfjord A & B også boring på Visund, Snorre A, B. Njord og Sleipner A er i idel, med kun vedlikeholds bemanning.

Det er kommet mange spørsmål om ulike ting til klubbkontoret, så jeg skal forsøke å svare på de oftest spurte her:

  • De riggene som Archer nå overtar fra Odfjell er alle omfattet av virksomhetsoverdragelse (VOD).
  • Det mannskapet som på overdragelses tidspunktet jobber på de installasjoner som er omfattet av VOD vil bli overført til Archer.
  • Dersom det etter at en VOD er gjennomført (oktober) kommer en oppsigelsesrunde, vil det være etter de samme vilkår som nå gjelder. Alle er da Archer ansatte og da er det ansiennitet som gjelder.
  • De som nå mottar eller har mottatt oppsigelse, vil ha gjeninntakelsesrett i 1år til ledige jobber. Når vi overtar i oktober er det da kun stillinger som ikke er besatt, en kan kreve gjeninntakelse for. Gjeninntakelses retten gjelder ett år fra siste arbeidsdag.
  • For de som er oppsagt i tidligere runder, gjelder samme vilkår.
  • Det ligger ikke an til at de oppsigelser som gjennomføres nå i mars, vil bli omgjort til permitteringer.
  • Vi kjenner til at Odfjell nå er inne i en nedbemanningsperiode. For de som blir berørt hos Odfjell er det gjeninntakelse hos Odfjell som gjelder. De tar ikke med seg denne retten inn mot Archer når vi overtar i oktober. De vil være oppsagt av Odfjell og er således ikke omfattet av VOD.
  • Permitterte hos Odfjell vil ikke være omfattet av VOD.
  • På de plattformer som er i Idel, er det kun den bemanningen som tilhører plattformen ( vedlikeholds crewet) som er omfattet av VOD.
  • Det vil ikke bli noen ”nye” jobber hos Archer som eksterne kan søke på. Alle stillinger vil bli bemannet enten av de som følger med i virksomhetsoverdragelsen, eller Archer personell som blir gjeninntatt.

Husk…
Det finnes regler og dommer om virksomhetsoverdragelse, disse vil Archer følge. Det er også langt frem til oktober, selv om tiden går fort. Vi vil sammen med Industri Energi i Archer og bedriften, passe på at prosessen vil bli rett gjennomført.

Om vi nå har mottatt mange positive nyheter har vi fremdeles utfordringer som må løses. RAS kampanjen på Veslefrikk blir ikke gjennomført. Dette var en jobb vi hadde regnet inn i planene. Det betyr at vi i tiden som kommer, vil sette oss ned sammen med bedriften for å komme frem til løsninger.

Som vi har vært inne på tidligere, har bedriften i forbindelse med denne oppsigelsesrunde ikke bare vektlagt ansiennitet. Fagforeningene IE i Archer og SAFE i Archer er enig om at dette ikke er akseptabelt. Hovedavtalen sier hvordan en slik uenighet skal løses og vi har fulgt denne. Det betyr at vi har sendt saken over til de sentrale parter ( IE, SAFE og NR) som må kalle inn til møte hvor vi vil forsøke å løse dette.

God helg!

Reidar og Raymond.

Facebook
Twitter
Print
Email

Søk

FLERE NYHETER

Ukeinfo, uke 28

Sommertid: Det virker som det fremdeles er sommertid, selv om været på Vestlandet ikke bærer …

TV konferanse 16.-18.sep.2024

SAFE i Archer arrangerer tillitsvalgt konferansen på Kielfergen, Oslo-Kiel tur/retur.Vi oppfordrer på det sterkeste alle …

Ukeinfo, uke 27

Sommertid: Det er absolutt sommertid, selv om været på vestlandet ikke bærer preg av det.Handover …

Følg oss på Facebook

Følg oss

Tags