archer@safe.no

Uke info, uke 12 – 15

Vi har hørt at noen snakker «ned», de som stemte nei. Slik vil vi ikke ha det. Vi skal alle omtale våre kollegaer og medarbeidere positivt. Ingen er tjent med å snakke ned noen, baksnakking og negative signaler, skaper bare mistrivsel og dårlig arbeidsmiljø. Det er ikke det vi vil ha på vår arbeidsplass, der vil vi ha trivsel og det er det DU som skaper.

Når det gjelder de som valgte å si nei til ordningen, er det mange ulike grunner til at de valgte det. Det respekterer vi og forlanger at alle andre gjør det også. I motsetning til de som stemte ja, får de som stemte nei, lov å forandre mening om de ønsker. Vi har fått et par henvendelser på noen som har gjort det.

Etter at vi kom frem til enighet om ordningen, har det dessverre forverret seg på noen av prosjektene.  Dette vil foreløpig ikke få noen innvirkning på bemanningen. Foreningene har en god dialog med bedriften og vi har alle et ønske om at det nå er en ordning som tar oss gjennom «krisen».

Det er også oppløftende for oss på klubbkontoret å få positive tilbakemeldinger fra våre medlemmer, det setter vi stor pris på. Vi setter også pris på de «kritiske» tilbakemeldingene, som vi bruker opp mot en «erfaringsoverføring».

Vi hadde på styremøtet onsdag (18/3) en grundig gjennomgang av ordningen, saksbehandlingen og informasjonen gitt i forbindelse med den. Alle styremedlemmene skal komme med skriftlig tilbakemelding / forbedrings punkter, som vi så vil bruke i erfaringsoverføringen. Vi har også satt saken på agendaen til årsmøtet i klubben, som er 14. – 16. april. Her vil alle de TV få anledning til å si sin mening.

Det er ikke tvil om at denne saken har lagt beslag på en stor del av arbeidstiden for oss på klubbkontoret. Som jeg var inne på i siste uke info, dersom det nå viser seg at noen har fått uforutsette utfordringer som følge av ordningen, ta kontakt, så ser vi hva slags løsninger vi kan komme frem til.

Vi jobber selvsagt også med andre saker som kommer inn til klubben, uten at jeg skal gå spesifikt inn på disse.

Vi er også fullt opptatt med organiseringen av det kommende årsmøte og i år ser det ut som om det vil bli rekorddeltagelse. Det tyder på at vi har et meget oppegående og engasjert tillitsmannsapparat.

Ønsker dere alle en fin helg.

Reidar & Raymond.

Facebook
Twitter
Print
Email

Søk

FLERE NYHETER

Ukeinfo, uke 15

Årsmøtet SAFE i Archer: Vel gjennomført årsmøte. Årsmøtet ble gjennomført på Quality Hotel Gardermoen og …

Ukeinfo, uke 14

Årsmøtet SAFE i Archer: På tirsdag starter årsmøtet til SAFE i Archer. Første dagen vil …

Påskehilsen

Vi ønsker deg og dine en god påske! Nå er det endelig påskefri for mange, med …

Følg oss på Facebook

Følg oss

Tags