archer@safe.no

Uke info, uke 1

Året har ikke startet så godt, dersom en skal se på oljeprisen som en faktor for at aktiviteten i Nordsjøen skal øke. Vi håper likevel at dette ikke skal få en negativ effekt og det er ingen signaler som tilsier at nedbemanningen vil øke fremover.

Vi venter fremdeles på at Statoil skal komme på banen og sende en bestilling på RAS kampanjen på Veslefrikk, men foreløpig lar denne vente på seg.
På Statfjord er det planlagt drift av B/C ut året, men SFB. skal ut i en planlagt stopp og mannskapene vil i den perioden bli overført til SFA.

Det har på Ekofisk også i en periode vært et økt behov for mannskaper og selv om dette er midlertidig er det med på å bedre bemanningssituasjonen vår.
Kilo går mest sannsynlig i stopp i slutten av januar.
Flaggavdelingen har heller ikke fått beskjed om at det vil bli bedringer der, men signalene sier at vi skal opp med 12 mann i denne avdelingen. Akkurat hvordan dette blir, skal vi komme tilbake til når vi vet noe mer.

På Valhall IP er det opptil 15 mann, men dette varierer litt, da det tidvis er noen service selskaper som tar av køy kapasiteten vår.

Wireline har i snitt 40 mann i rotasjon, til enhver tid. Kontrakten på Ekofisk skulle vært avgjort i desember, så her går vi bare og venter på avgjørelsen.

De som har spørsmål opp mot frivillig halv stilling og NAV, kan rette disse (helst skriftlig) til klubbkontoret, så skal vi forsøke å hjelpe dere. Vi har sammen med bedriften utformet en ”Overtallighets erklæring” som dere kan ha behov for, dersom dere skal søke NAV om arbeidsavklarings penger. Denne får dere ved å henvende dere til bedriften/koordinator evt. ta kontakt med oss på klubbkontoret, så hjelper vi dere.
Med hilsen
Raymond og Reidar

Facebook
Twitter
Print
Email

Søk

FLERE NYHETER

Ukeinfo, uke 15

Årsmøtet SAFE i Archer: Vel gjennomført årsmøte. Årsmøtet ble gjennomført på Quality Hotel Gardermoen og …

Ukeinfo, uke 14

Årsmøtet SAFE i Archer: På tirsdag starter årsmøtet til SAFE i Archer. Første dagen vil …

Påskehilsen

Vi ønsker deg og dine en god påske! Nå er det endelig påskefri for mange, med …

Følg oss på Facebook

Følg oss

Tags