archer@safe.no

UKE 8 info

Det har vært noen travle uker på kontoret i det siste. Det skyldes delvis Reidars fravær, mange hendvendelser til klubbkontret og høy møtevirksomhet. Denne uken har vi bla. hatt 3 heldags møter: AU møte 19.feb, Styremøte 20.feb og Mnd.møte med bedriften 21.feb.

Påmeldings fristen til årsmøte gikk ut 20.feb, vi har forlenget påmeldingsfristen noen dager. Siste mulighet til å melde seg på årsmøte er nå satt til søndag 24.feb. Pr. dd. er det påmeldt 34 tillitsvalgte/delegater påmeldt. Dersom du som tillitsvalgt er forhindret til å møte, prøv å få din vara til å delt for ditt skift.
Styret i SAFE i Archer har vedtatt å si opp dagens lokale klubb vervekampanje. Det er 3 mnd. oppsigelsetid på dagens vervekampanje, noe som betyr at den vil vare ut mai 2013. Utfyllende info om dette vil komme i egen artikkel kommende uke.
Knut Magne Storvik som er kasserer i klubben, holder på å sette seg inn i nytt web basert regnskap program som klubben har kjøpt. Vi har i lang tid ønsket å få regnskapet over på web, dette har vi nå endelig klart og føringen i det nye regnskap system vil blir ført f.o.m. 01.jan 2013.
Vi får om kort tid levert de nye SAFE i Archer t-skjorter, disse vil bli sendt hjem til hvert enkelt medlem. Egen artikkel og utfyllende info om dette kommer neste uke, det er viktig at de som ønsker t-skorte leser og svarer på artikkelen neste uke.
Fra mandag 25.feb får vi hjelp av Allan Leirvik på klubbkontoret. Allan vil være på klubbkontoret i Stavanger man-tors de neste 4 uken.
Vi får stadig henvendelser der det er misnøye med at flyreiser belastes før man har reist, og at den enkelte må forskuttere reiseutgifter. Bedriften har avtale med Eurocard, og tilbyr dette til offshoreansatte og andre som reiser i regi av jobben. Bedriften har avtalt “bestill tidlig – betal senere” i kortavtalen. Det er derfor ikke problem å bestille flyreiser opptil 6 måneder i forveien. Kortet blir ikke belastet før man faktisk har reist. Mange har private Eurocard, eller andre betaling/kredittkort som de benytter. Private kort inngår ikke i avtalen, og man vil derfor bli belastet umiddelbart etter bestilling. Dersom noen ønsker kort fra bedriften, klikk på denne lnken: https://www3.eurocard.no/coas/Application.aspx?inv=4c2b5212-b852-42ab-9805-0d99054054a8
Om en får problemer eller trenger hjelp, vil koordinatorene være behjelpelige.
Hvert år blir en håndfull ansatte nektet utreise grunnet utslag på promilletest. Dette er saker vi helst så ikke fantes. Noen har alkoholproblemer, og disse får tilbud om AKAN avtale og oppfølging for å komme ut av avhengigheten. Dersom man får utreisenekt, medfører det også personalmessig reaksjon med skriftlig advarsel. Fra tid til annen dukker det også opp personer med narkotikaavhengighet. Her er bedriften mer restriktiv. Dersom man blir nektet utreise, eller blir avslørt på annen måte, har bedriften en praksis der den ansatte blir sagt opp. Oppfordrer alle til å gjøre seg kjent med personalhåndboken og arbeidsreglementet.
Dersom noen har problemer med alkohol eller narkotika, er det svært viktig at disse tar kontakt og erkjenner sin avhengighet. Bedriften vil for disse strekke seg langt for å hjelpe den ansatte ut av uføret.
I mange av de sakene klubben blir involvert i, nekter medlemmet avhengighet, og forklarer at de kvelden i for veien har nytt alkohol. Det er verd å spørre seg selv om man har riktige holdninger i forhold til dette. Det bør være unødvendig å nyte alkohol kvelden før utreise, og utsette seg for den risiko dette medfører. Det er også viktig å forstå at det er nødvendig for bedriften å ha et strengt regelverk i forhold til dette. Vi forstår alle at det er en stor risikofaktor forbundet med å ha berusede eller personer i bakrus offshore. Minner om at alle Hovedverneombud (HVO) i selskapet er AKAN kontakt. Det går også an å kontakte bedriftshelsetjenesten, VO, tillitsvalgt etc. for å søke hjelp.
Ønsker alle en strålende helg.
Hilsen klubbkontoret
Reidar og Raymond
Facebook
Twitter
Print
Email

Søk

FLERE NYHETER

Ukeinfo, uke 28

Sommertid: Det virker som det fremdeles er sommertid, selv om været på Vestlandet ikke bærer …

TV konferanse 16.-18.sep.2024

SAFE i Archer arrangerer tillitsvalgt konferansen på Kielfergen, Oslo-Kiel tur/retur.Vi oppfordrer på det sterkeste alle …

Ukeinfo, uke 27

Sommertid: Det er absolutt sommertid, selv om været på vestlandet ikke bærer preg av det.Handover …

Følg oss på Facebook

Følg oss

Tags