archer@safe.no

Uke 49 info

SAFE og Industri Energi har reist gruppesøksmål mot 19 bedrifter på NR-området med krav om at nattillegget skal inngå i pensjonsgrunnlaget. Søksmålet reises på vegne av ansatte og pensjonister i de 19 bedriftene.

Gruppen etableres ved at alle berørte personer i utgangspunktet deltar i søksmålet dersom man ikke skriftlig melder fra om at man ikke ønsker å delta. Fristen for å gjøre dette er mandag 3.2.2014.

De som velger å ikke delta, vil i utgangspunktet ikke være omfattet av økte pensjonsrettigheter dersom forbundene vinner fram i søksmålet. Skulle saken tapes, og saksomkostninger eventuelt idømmes, vil disse bli dekket av forbundene.

Mer om søksmålet og hvilke bedrifter det gjelder, samt kontaktperson i SAFE fåes ved henvendelse til klubbkontoret. Dokumentene vil også være tilgjengelig på www.safeiarcher.no – medlem.

Klubbene i Archer hadde den 5. desember et møte med bedriften, hvor flere viktige saker ble diskutert. Vi ble blant annet enig om hvordan kompensasjon for kurs / møter skal være. Alle pålagte kurs skal betales med overtid, dersom det tas i fritiden. SAFE i Archer anbefaler at alle kurs taes i arbeidstiden, men da skal det settes av tilstrekkelig tid til å få utført kurset, uten avbrekk. Nå er det jo ikke alltid like lett å planlegge alt på en plattform, men det som er rimelig å planlegge skal det tas hensyn til. Vi vil gjøre oppmerksom på at dersom dere utfører pålagte kurs i arbeidstiden, har dere selvfølgelig IKKE krav på kompensasjon utover lønnen deres. Husk også at det i rapportene til bedriften, fremkommer når kurset ble utført.

For utreise møter er vi enig om at disse møtene er 100% frivillig og således ikke gir rett til kompensasjon. Dersom bedriften utvider utreisemøte med enten kurs eller møte, skal det minimum kompenseres for medgått tid. Da skal også 1. time kompenseres.

En annen ting som helt sikkert kommer til å bli en ”het potet” i tiden fremover, er parkering på flyplass i fm utreise til plattform. Skattekontoret hevder nå at dette er utgifter som er skattepliktig. Archer har også endret IFS, slik at dersom en gjør krav om parkering, skal dette føres i egen rubrikk. SAFE i Archer har ikke oversikt over fremtidig aksjon på dette punktet, da det kom like overraskende på oss som på dere. Vi vil derfor drøfte dette med SAFE sentralt før videre aksjon planlegges.

Reidar har nå vært tilstede på de 2 seminarene / julebordet bedriften har arrangert for Statfjord / Veslefrikk. Alle jeg har snakket med er meget fornøyd og skryter av arrangementet. Dette har blitt så positivt mottatt innen bedriften, at de allerede nå har bestilt for 2014.

Så vil jeg gjøre oppmerksom på at Raymond har så mye ferie til gode, at han er blitt tvunget til å ta ferie ut hele desember. Derfor ved henvendelse til klubben, bruk Reidar.

Sist uke var vi også tilstede i område rederi ( SAFE klubbene innen NR) og dette var et meget godt møte. Arild Jenssen er nå leder i område, Reidar sitter i organisasjonsutvalget til SAFE. Område rederi startet å se litt på lønnskravene i det kommende lønnsoppgjøret og noen klubber har brukt sine tillitsvalgtkonferanser til å utforme krav. Vi i SAFE i Archer ber heller våre medlemmer om å sende sine meninger om lønnskrav til klubben. Bruk gjerne safe@safeiarcher.no

Det er de som sender inn krav, som vil bli hørt.

Selv om det ennå ikke er formelt vedtatt i alle organer, så er det likevel bestemt en prøveordning på Veslefrikk. De får nå mulighet til å skrive 14 dagers egenmelding. Samtidig oppfordrer vi alle om å bruke eller vurdere om en kan bruke, egenmeldings ordningen før en sykemelder seg.

 

Ha en riktig fin helg alle, enten du sitter fast på en heliport, i havet eller nyter din velfortjente fritid i land.

 

Reidar og Raymond

Facebook
Twitter
Print
Email

Søk

FLERE NYHETER

Ukeinfo, uke 15

Årsmøtet SAFE i Archer: Vel gjennomført årsmøte. Årsmøtet ble gjennomført på Quality Hotel Gardermoen og …

Ukeinfo, uke 14

Årsmøtet SAFE i Archer: På tirsdag starter årsmøtet til SAFE i Archer. Første dagen vil …

Påskehilsen

Vi ønsker deg og dine en god påske! Nå er det endelig påskefri for mange, med …

Følg oss på Facebook

Følg oss

Tags