archer@safe.no

Uke 44 info

Det betyr at klubbkontoret i denne perioden ikke er bemannet. Vi svarer på e-poster så raskt det lar seg gjøre, men vil helst ikke ha tlf. da det kan være vanskelig å besvare disse. Dersom du likevel må ha tak på enten Reidar ( 950 21 952)  eller Raymond( 901 60 244), ring direkte til mobilene våre, slik at vi ser hvem som har ringt.

Klubbene i Archer og vernetjenesten var i uken invitert til et møte med vår nye direktør, John Lechner. Dette var et nyttig og interessant møte.
John fortalte litt om sine forventninger og hva han jobbet med.
Det er ikke å stikke under en stol at vi ikke er gode nok på flere områder. Det positive er, at de største utfordringene vi har, kan vi sammen løse.
Det er først og fremst stor bekymring i hele bedriften med HMS. Vi har hatt mange hendelser med fallende gjenstander, med store farepotensialer. Det merkelige er at i perioder er vi ekstremt gode og slike hendelser opptrer nesten ikke, og i tilfelle det skjer er det med lave farepotensialer.
Så hva gjør vi annerledes nå?

Føler mannskapene at de ikke har tid til å gjøre ting sikkert, føler de at det ligger et forventningspress, fra enten vår ledelse eller operatør om at vi må jobbe raskere?
Det er veldig klare beskjeder fra ledelsen vår om at vi ALLTID har tid til å gjøre jobben sikkert. John Lechner sa det så sterkt på møtet ” Dersom noen har problemer med å stoppe en operasjon som de anser som farlig, så kan de ringe til meg, så skal jeg sørge for at operasjonen stoppes. Dette kan de gjøre 24/7 ”
Jeg lå i sist uke ut info med TEMPO plakaten, bruk den!!
La oss alle ”Være dønn tilstede” hele tiden. Da sikrer vi at både du og din kollega kommer trygt hjem.

Sak nr. 2 som vi sliter med, er høyt sykefravær. Da er det først og fremst de som er syke, som er utfordringen.  Jeg er fullstendig klar over at statistikk kan brukes til mangt, og at en stort sett kan få de svarene en ønsker selv. Det er likevel avslørende at sykefraværet går opp i samme periode som f. eks. når jaktsesongen starter ! Tilfeldig eller?
Mange av dere syntes sikkert det er utidig at jeg i klubben, tar opp dette.
Mine tanker rundt det å drive fagforening er sammenfallende med de fleste av bedriftens ønsker.
Både fagforeningen og bedriften ønsker at alle skal komme seg like hel hjem  som de var da de reiste ut.
Vi ønsker at alle skal være friske og i arbeid. Vi går jo ikke rundt og håper at folk skal bli syke og lide av allslags mulige plager. Det er jo dog ikke det samme som å si at det ikke er lov å være syk. Heldigvis har vi gode ordninger som ivaretar de som er syke, selv om jeg tror at det er ett av de punktene vi må kjempe med nebb og klør for å beholde, nå i disse blåblå tider.

Fagforeningen og bedriften har dog et punkt hvor vi er dypt uenige.
Vi vil ha en større del av overskuddet, noe som bedriften og våre eiere ikke er enige i.
Det er jo derfor vi har lønnsforhandlinger og jeg tror de kan bli tøffe og vanskelig i årene som kommer. Vi leser daglig i avisen om operatører som skal spare penger. Mannskapene i kontraktørbedrifter er nok en salderingspost, men vi er klare til kamp.

Det hjelper lite å være klar til å ta opp de kampene vi kan vinne, dersom vi ikke har en jobb og mannskap å kjempe for. Det kan lett bli en realitet, dersom vi ikke klarer å forbedre oss på HMS og fravær.

 

Ha en riktig fin helg til alle, både i havet og hjemmet.

 

Raymond og Reidar.

Facebook
Twitter
Print
Email

Søk

FLERE NYHETER

Ukeinfo, uke 15

Årsmøtet SAFE i Archer: Vel gjennomført årsmøte. Årsmøtet ble gjennomført på Quality Hotel Gardermoen og …

Ukeinfo, uke 14

Årsmøtet SAFE i Archer: På tirsdag starter årsmøtet til SAFE i Archer. Første dagen vil …

Påskehilsen

Vi ønsker deg og dine en god påske! Nå er det endelig påskefri for mange, med …

Følg oss på Facebook

Følg oss

Tags