archer@safe.no

Uke 42 info

SAFE i Archer har kjøpt inn og sendt ut vinter- buffer til alle medlemmene sine. Nå vet vi at det alltid er noen som av en eller annen grunn, ikke har mottatt dette. Dersom du er en av de, send oss en e-post: safe@safeiarcher.no så skal vi sende til deg.

Dersom det er tillitsvalgte på skiftene ute, som trenger buffer, gi oss et ord.

Dersom det er skift som ikke har tillitsvalgt, sett dere ned sammen med de andre safe medlemmene på skiftet og foreta et valg.

Det har også den siste uken vært noen spørsmål rundt svingskift. Vi har en enighet med bedriften på dette punktet. Protokollen ligger på medlems siden på safeiarcher.no

Dersom du ikke har brukernavn og passord, ta kontakt.

Nå når det helt klart er blitt surt og kaldt å jobbe ute, kreves det skjerpede sanser, slik at vi ikke skader oss eller en kollega. Kanskje lett å si, når en sitter varmt og godt på et kontor, men bruk Archer tempo plakat. 

Det er også kommet oss for øret at bedriften bruker tentative ut og hjemreiser til personell. Dette er ikke tillatt, Industri Energi hos Maersk hadde en uenighet som var på vei i Arbeidsretten. Det medførte at det ble en enighet rundt dette punktet og den enigheten er like gjeldende for oss i Archer.

Info fra HVO Bjørn Dyrnes:

Alf Handeland har på grunn av sykdom trukket seg som HVO for Gyda, vara HVO på Gyda Tom Georg Nilsen går inn og overtar som HVO på Gyda.

Tom er HVO for Gyda fra 18/10 2013 og frem til neste valg på HVO for Gyda.

Vi ønsker dere alle en fin helg, bade til havs og på land.

Hilsen Raymond og Reidar.

Facebook
Twitter
Print
Email

Søk

FLERE NYHETER

Ukeinfo, uke 15

Årsmøtet SAFE i Archer: Vel gjennomført årsmøte. Årsmøtet ble gjennomført på Quality Hotel Gardermoen og …

Ukeinfo, uke 14

Årsmøtet SAFE i Archer: På tirsdag starter årsmøtet til SAFE i Archer. Første dagen vil …

Påskehilsen

Vi ønsker deg og dine en god påske! Nå er det endelig påskefri for mange, med …

Følg oss på Facebook

Følg oss

Tags