archer@safe.no

Uke 41 info

På Statfjord har det vært hektiske uker og den siste hendelsen vi hadde på SFC hadde et stort potensiale. Det var ett av våre medlemmer som var sterkt involvert i denne episoden.
Potensialet i hendelsen var stort og dette har medført at operatøren ble svært preget av dette. Han kan likevel ikke få fullrost driftsleder og boresjef, for den støtte de har vist.
Her har vi ledere som viser og våger å stå opp for sine ansatte. Jeg er stolt av å jobbe i en slik bedrift.
Politi og PTIL har også vist seg å utføre jobben på en måte som vekker tillit hos vårt medlem og han føler at han har blitt godt ivaretatt på alle områder.

Nå er det selvfølgelig alt for tidlig å trekke konklusjoner og vi må bare avvente granskning og det resultatet den gir.
Ledelsen i Archer har likevel besluttet å gjøre endringer umiddelbart.
Det betyr at vi nå får en ren CRI operatør, som selvfølgelig må være behjelpelig med å løse av på dekk ved akutte behov. Sånn har vi alltid hatt det i Nordsjøen, vi hjelper hverandre ved behov. CRI vil ellers bli underlagt mekanisk.
På dekk vil det nå blir 3 mann fast(inkl. dekksbas) både dag og natt og vi håper dette gjør hverdagen deres litt lettere.

Det har ellers vært mange saker av privat karakter. Vi kan ikke informere noe om disse, men de tar til tider mye av arbeidsdagen vår.

SAFE skal ha Landsmøte den 5. – 7. November og SAFE i Archer har fått tildelt 3 delegater.
Dersom det finnes 2 medlemmer som kunne tenke seg å være med på Landsmøte, ta kontakt.
Dere får dekket alle utgifter, men har ikke rett til lønn eller overtid. Dvs at dere må være hjemme på fri for å delta.

Vi hadde også mnd. møte med bedriften i dag. Vi er kommet frem til mange enigheter i det siste, så det som gjenstår er skiftordning Veslefrikk og lønnsoppgjør for de landansatte.
I begge disse sakene har vi en uenighet med bedriften.
Veslefrikk og skiftordning.
Her vil vi sende ut et nytt forslag til avstemning for de som jobber på VFA. Det er da viktig at alle benytter seg av denne muligheten og avgir sin stemme. På samme måte som sist, er det bedriften som sender ut avstemningen og den vil foregå på nett. Nå vil det ta noen dager eller kanskje en uke før utsendingen starter, så smør dere med tålmodighet. Vi skal også legge ut på hjemmesiden når avstemningen er sendt hjem til dere.

Landansatte og lønn.

Vi holder på med lønnsoppgjør for de landansatte, men i år er det kun mulig å forhandle tekniske tillegg. Vi har dog en uenighet med bedriften om lønnsoppgjøret for 2012/2013 som vi fremdeles ikke har fått løst. Dette jobber vi med og vil informere dere så snart det skjer noe i denne saken.

Ha en riktig fin helg, både til havs og i land.

Hilsen Raymond og Reidar

Facebook
Twitter
Print
Email

Søk

FLERE NYHETER

Ukeinfo, uke 15

Årsmøtet SAFE i Archer: Vel gjennomført årsmøte. Årsmøtet ble gjennomført på Quality Hotel Gardermoen og …

Ukeinfo, uke 14

Årsmøtet SAFE i Archer: På tirsdag starter årsmøtet til SAFE i Archer. Første dagen vil …

Påskehilsen

Vi ønsker deg og dine en god påske! Nå er det endelig påskefri for mange, med …

Følg oss på Facebook

Følg oss

Tags