archer@safe.no

Uke 39 info

Vi har allerede fått noen forespørsler om vi kan være pådriver for å få til andre skiftedager for de som treffer på dager som vanskeliggjør dette, med å komme seg ut eller hjem. Som vi oppfordrer til hvert år, ta kontakt med kollegaer og få til interne bytter. Safe i Archer vil ikke inngå avtaler med bedriften som går på tvers av tariffavtalen. Der hvor operatøren foretar endring av utreise dag, er det tariffavtalens tekst som gjelder og dette er noe som avtales mellom bedriften og hver enkelt operatør.

Individuelt avlønnede.
Klubben beklager mye at dette har tatt så lang tid og at de berørte fremdeles ikke har fått lønnsbrevet. Dette har vært utenfor vår kontroll, men vi har hatt nyttige og konstruktive drøftelser med bedriften, som vi håper gjenspeiler seg i lønnsbrevene. Bedriften vi sende ut følgende info til alle berørte og safeklubben gjengir her teksten i denne info:

Rammene for årets lønnsoppgjør er satt etter drøftelsesmøte med
fagforeningene. Lønnsbrev vil bli sendt ut i løpet av uke 41/42 og etterbetaling for hver enkelt vil bli utbetalt på oktober lønnen. Bedriften beklager at lønnsbrev ikke har blitt sent ut tidligere.

Engineering.
Bedriften ønsket i uken et møte med fagforeningene om resurspoolavtalen og det ble avholdt et møte på torsdag. Bedriften har flere ønsker opp mot avtalen, med SAFE og Industri Energi, klubbene ønsker å diskutere dette oss i mellom før vi inngår endringer i avtalen. Likevel ble vi enige med bedriften om at ingen av våre ansatte som er offshore på arbeid, har myndighet til å forlenge offshore turen, uten at dette er avklart med bedriften.

Område rederi.
Raymond og Reidar var på onsdag på Safehuset i forbindelse med at alle klubbene tilknyttet NR avtalen samles. Vi hadde oppe flere interessante tema, men ett av punktene som var oppe var svingskift. Her er det mange klubber som sliter, mens vi i Archer har inngått en fellesforståelse om dette punktet i tariffavtalen og slipper dermed unna alle uenigheter på dette punktet. Det er det dere som tjener på.

Roy Erling Furre, HMS ansvarlig på Safehuset var innom møtet og redegjorde for en konferanse som Safe og NR ønsker å få til med tema borevæsker. Konferansen er planlagt til starten av 2014, på Sola strandhotell. Klubben ønsker at noen av våre medlemmer som har interesse for tema, melder seg på seminaret. Vi trenger også en talefør person som kan holde et innlegg på konferansen. Dersom noen er interessert i enten å delta eller forelese, ta kontakt med klubben.

Tema på område NR var også lønnsoppgjør 2014. Her trenger vi nå innspill fra dere med krav. Jeg går ut ifra at dere alle sitter inne med tanker om hva som må prioriteres under neste års hovedforhandlinger, kom med de til oss på klubbkontoret. Dette gjelder både de som er på offshoreavtalen eller de som er på landavtalen. Kom med innspill så skal vi samle disse frem mot tariffkonferansen til våren.

Ha en riktig fin helg, både i hjemmet og i havet.

Raymond og Reidar.

Facebook
Twitter
Print
Email

Søk

FLERE NYHETER

Ukeinfo, uke 28

Sommertid: Det virker som det fremdeles er sommertid, selv om været på Vestlandet ikke bærer …

TV konferanse 16.-18.sep.2024

SAFE i Archer arrangerer tillitsvalgt konferansen på Kielfergen, Oslo-Kiel tur/retur.Vi oppfordrer på det sterkeste alle …

Ukeinfo, uke 27

Sommertid: Det er absolutt sommertid, selv om været på vestlandet ikke bærer preg av det.Handover …

Følg oss på Facebook

Følg oss

Tags