archer@safe.no

Uke 37 info

Denne gikk atter en gang til Kiel med Color Line. I år var det med 37 delegater da 2 av delegatene dessverre ikke kom seg i land til konferansen.
Vi vil spesielt takke Bjørn Norheim for at han holdt orden på buss og delegater til og fra Gardermoen.
Selve konferansen var meget vellykket og vi håper alle delegatene fikk noe å ta med seg tilbake til sine respektive skift.

Vi har også den siste uken hatt flere møter med bedriften. Det har dreid seg om skiftordninger Veslefrikk, CRI bemanning Statfjord og vi har hatt mnd. møte med bedriften.
Både på mnd. møte og på tillitsvalgt konferansen ble vi orientert om ”nye” IFS. Denne gangen kommer den på norsk, men bare halvveis, da  selve kodene blir på engelsk.
Vi regner likevel med at de fleste vil klare seg, da disse kodene etterhvert er velkjent.
Det vil også bli store endringer på diett, ikke på satsene, men måten de registreres. Det vil bli enklere ikke verre, så bare slapp av.
Den tillitsvalgte på skifte ditt skal ha fått en innføring i IFS ( dersom han / hun var med på TV konf.)
Dere andre vil bli informert, både av bedriften og via hjemmesiden vår, i god tid før den nye versjonen innføres.

Som jeg skrev tidligere, var vi på møte vedrørende skiftordning Veslefrikk og vi håper å komme frem til løsninger på de utfordringene vi har, både på VFA og VFB.
Jeg vil ikke gå i detaljer da det, erfaringsmessig, blir tolket som enigheter. Dere får derfor avvente til vi har noe konkret å komme med og ikke la dere påvirke av alle rykter som går.
Tariffavtalen er klar på dette punktet og vi forholder oss til tariffavtalen.

Vi har en uenighet med bedriften, vedrørende avlønning av kombistillinger på Statfjord. Vi nærmer oss en løsning på denne, men bedriften knytter denne saken litt sammen med bemanningssituasjonen på Statfjord,
så vi skal gi de en mulighet til å komme frem til løsninger på de utfordringene de har der, da de i noen grad kan sees i sammenheng.

Bedriften inviterer nå inn alle som har 150 timer, eller 6 turer ( hele eller delvis) fravær, til en samtale. Dere har selvfølgelig anledning til å ta med en person til disse samtalene, men det er strengt tatt ikke nødvendig.
Bedriften har et opplegg for disse samtalene og det de er ute etter er: hva kan bedriften eller du, bidra med, for å få ned sykefraværet.

Dette har vi i klubben skrevet om mange ganger, så vi skal ikke si så mye mer om det. En ting skal jeg likevel ta opp.
Velferdspermisjoner, her har vi noen gode , tariff festede og betalte ordninger, som vi selvfølgelig oppfordrer folk å bruke, dersom behovet skulle være der.
Vi har også meget gode ordninger som kan gi løsninger, dersom behovet er tilstede og de betalte velferdspermisjonene ikke dekker dette. Du kan da enten jobbe inn eller skylde bedriften disse timene.

Vær oppmerksom på at NAV og bedriftene nå er blitt meget strenger med sykemeldinger og i større og større grad, betviler disse, dersom de har en mistanke om at de ikke er reell.
Husk da at bedriften stopper lønn og NAV betaler ikke før det er fattet et vedtak i saken.

Det er som kjent, i alle fall for de som jobber på disse feltene, kjent at Talisman ønsker å selge seg ut av Nordsjøen.
Bedriften holder oss orientert om situasjonen og dersom det kommer noe nytt på bordet, skal vi orientere dere.

 

Ha en riktig fin helg, både i hjemmet og i havet.

Raymond og Reidar.

Facebook
Twitter
Print
Email

Søk

FLERE NYHETER

Ukeinfo, uke 15

Årsmøtet SAFE i Archer: Vel gjennomført årsmøte. Årsmøtet ble gjennomført på Quality Hotel Gardermoen og …

Ukeinfo, uke 14

Årsmøtet SAFE i Archer: På tirsdag starter årsmøtet til SAFE i Archer. Første dagen vil …

Påskehilsen

Vi ønsker deg og dine en god påske! Nå er det endelig påskefri for mange, med …

Følg oss på Facebook

Følg oss

Tags