archer@safe.no

UKE 26 info

Skiftordning for Veslefrikk
I mai ble skiftordningen på Veslefrikk endret fra første uke natt til første uke dag. Bedriften forklarer dette med forpliktelser i kontrakten med Statoil. Klubbens standpunkt har hele tiden vært at dette skal avtales mellom partene om bord (Ref. tariffavtalen §3.5), og at prosessen rundt dette ikke har vært tilfredsstillende sett fra vår side. Nå har vi blitt enig med bedriften om å ha skriftlig avstemning. Brev vil bli sendt hjem til den enkelte en av de første dagene.
Utreise Statfjord A og B
Statfjord A og B har utreise mandager og tirsdager. Statfjord A har innsjekk kl 05:30 noe som medfører at mange på skiftet overnatter på hotell. For å redusere hotell kostnadene har bedriften fra 01.juli inngått en avtale med Thon Bergen Airport Hotell, om at dette hotellet skal brukes fast til de som har utreise på Tirsdagen. Vi har fått en fast pris på rom, og en fordelaktig pris på dagens rett pluss felles transport på morgenen. Denne avtalen vil hjelpe for å redusere reise og overnattingskost. Avtalen vil også gi mulighet for en sosial aktivitet med felles middag og hyggelig samvær kvelden før utreise. For å benytte dette tilbudet må man booke rom ved å ringe hotellet direkte. Avtalen gjelder fra 01.07.2013
Pensjon landansatte
Archer ønsker å endre dagens ytelsespensjon til innskuddspensjon gjeldende fra 1. juli, og i den forbindelse etablere en styringsgruppe iht. Lov om foretakspensjon- Dette for å møte endringene som kommer i pensjonslovgivningen. Fagforeningene ble gjort kjent med dette for noen uker siden, og krevde plass i styringsgruppen for å representere medlemmene. I begynnelsen av uken ble det sendt ut en mail fra bedriften til de ansatte som i dag er på ytelsespensjon, der en skulle stemme over bedriftens forslag til ansatterepresentanter i styringsgruppen. I henhold til Hovedavtalen er det klubben som representerer medlemmene, og selv velger hvem som skal representere, noe vi har påpekt overfor bedriften. Vi har fått innfridd kravet, og har fått plass i styringsgruppen. De som representerer de landansatte er Oddvin Andreassen, Olav Edland og Jonas Lunde. Styringsgruppen er kun et rådgivende organ, og har ingen beslutningsmyndighet, men har uttalerett ved eventuelle endringer i pensjonsordningen. I Archer Norge AS (Landansatte) er pensjon avtalefestet, noe som betyr at endring i pensjon må avtales med fagforeningen. Styringsgruppen hadde møte i dag. Bedriften orienterte om hvordan overgangen er planlagt, og avklarte en del spørsmål rundt dette. Pensjon er et tungt og vanskelig tema og sette seg inn i. Vi har derfor bedt om noe tid til å benytte eksterne rådgivere for å kunne vurdere tilbudet fra bedriften, og ivareta medlemmenes interesser på best mulig måte.
Lønnsoppgjøret 2013
På juni lønnen kommer første utbetaling av årets lønnsoppgjør. Vi har fått endel spm. i forbindelse med utbetalingen av særtillegget for DVOene pålydene 6.000.- inkl. feriepenger. Tillegget blir utbetalt som et særtillegg pr. mnd kr.6000 / 12mnd = 500 pr. mnd. Du finner mer info om årets lønnsoppgjør her: http://www.safeiarcher.no/index.cfm?id=400021
Ønsker alle en God helg!
Mvh
Raymond Hauge
Nestleder, SAFE i Archer
SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere
Facebook
Twitter
Print
Email

Søk

FLERE NYHETER

Ukeinfo, uke 15

Årsmøtet SAFE i Archer: Vel gjennomført årsmøte. Årsmøtet ble gjennomført på Quality Hotel Gardermoen og …

Ukeinfo, uke 14

Årsmøtet SAFE i Archer: På tirsdag starter årsmøtet til SAFE i Archer. Første dagen vil …

Påskehilsen

Vi ønsker deg og dine en god påske! Nå er det endelig påskefri for mange, med …

Følg oss på Facebook

Følg oss

Tags