archer@safe.no

UKE 16 info

Pensjon landansatte: Tidligere hadde man utelukkende ytelsespensjon også for landansatte, i 2009 ble dette endret. Bedriften gikk da over fra ytelse- til innskuddspensjon for alle nyansatte, samt de øvrige som ønsket det. De som ikke ønsket overgang, ble stående i den gamle ytelsesordningen. Denne uken var vi i møte med bedriften der vi ble presentert de lovendringer som allerede er gjort i forhold til pensjon, og foreslåtte endringer fra banklovkommisjonen. Bedriften informerte om at det vil bli tatt initiativ til å nedsette en styringsgruppe i forhold til lov om foretakspensjon. De pensjonsforpliktelsene som ligger i forhold til ytelsespensjon i Archer Norge AS (landansatte), ønsker bedriften å fase ut til fordel for innskuddspensjon.

Medlemsregisteret: Denne uken har vi jobbet mye med å oppdatere medlemsregisteret. Vi kommer nå utelukkende til å benytte oss av SAFE sentralt sitt medlemsregister. Det er derfor viktig at adresse/mail/tlf forandringer heretter blir sendt inn til oss på klubbkotret, slik at vi til en hver tid har korrekt data på dere. Vi vil komme tilbake med mer info om dette senere, samt lage et skjema som må fylles ut ved endringer.

Tillitsvalgte offshore: SAFE i Archer har som mål å ha en tillitvalgte på alle crew offshore. Dersom ditt crew ikke har en tillitvalgt, ønsker vi at dere foretar et valg lokalt offshore og deretter informerer oss på klubbkontoret om hvem som ble valgt. Det har vært mye flytting av personell den senere tid, derfor hadde det vært fint om du kunne sjekk om vi har korrekt info for ditt crew. Klikk her for å se tillitsvalgt listen for SAFE i Archer. Evt. endringer eller resultat av valg, sendes til klubbkontoret pr mail: safe@safeiarcher.no

Ønsker alle en fortsatt strålende helg.

Hilsen oss på klubbkontoret
Raymond og Allan.

SAFE i Archer, fagforeningen for ansatte i Archer.

Facebook
Twitter
Print
Email

Søk

FLERE NYHETER

Ukeinfo, uke 28

Sommertid: Det virker som det fremdeles er sommertid, selv om været på Vestlandet ikke bærer …

TV konferanse 16.-18.sep.2024

SAFE i Archer arrangerer tillitsvalgt konferansen på Kielfergen, Oslo-Kiel tur/retur.Vi oppfordrer på det sterkeste alle …

Ukeinfo, uke 27

Sommertid: Det er absolutt sommertid, selv om været på vestlandet ikke bærer preg av det.Handover …

Følg oss på Facebook

Følg oss

Tags