archer@safe.no

UKE 11 info

Tariffkonferanse
Tirsdag 5. mars hadde SAFE tariffkonferanse på Clarion hotell i Stavanger. SAFE i Archer stilte med 3 delegater: Allan Leirvik, Olav Eide og Raymond Hauge.
Her er noen av sakene som tariffkonferansen var innom:
Bemanningspolitikken (Sosial dumping)
Teknisk beregningsgrunnlag for 2012
Faktorer fra oljen som spiller en økonomisk rolle for lønnsdannelsen
Holden utvalget III
Evaluering av 2012 og hva er forventningene til årets lønnsoppgjør
Klikk her for å lese mer om tariffkonferansen


SAFE i Archer sine delegater, fra venstre: Allan Leirvik, Olav Eide og Raymond Hauge


Pique skjorter

Utsendig av pique skjortene skjer fortløpende etterhvert som vi mottar ferdig utfylt skjema på vår hjemmeside.
Klikk her for mer info om pique skjortene

Statfjord
Vi har blitt meddelt at boredekkarbeider/mekaniker rollen avvikles. Forklaringen som følger er at dette blir gjort fordi den “forvirrer og kompliserer ” mer en nødvendig, og at boresjef har ansvar og myndighet til å disponere personell til det de er kvalifisert for etter behov. Det opplyses også at man vil som før så langt som praktisk mulig, ha en særlig “skrukyndig” mann på hvert skift.
Det opplyses også at DA tekniker nå fases ut, da denne stillingen ikke ligger i ny kontrakt. Denne vil bli avviklet innen 15. april. Archer vil etter denne dato ikke lenger vil levere “brønnovervåker” del av rollen, dette er i forståelse med Statoil og samsvarer med praksis på Tampen kontrakter. Archer vil likevel fortsatt ivareta vedlikehold av instrumentdelen i elektriker rollen.

Informasjonsmøte i Travbaneveien
Archer får gode tilbakemeldinger fra alle kunder, noe som er svært gledelig, og alle ansattes fortjeneste. Vi jobber veldig bra med sikkerhet, og som følge av dette komme også kundene og resultatene. Archer har blitt tildelt BPs sikkerhetspris, og denne er spesielt gledelig. Denne deles ikke ut i etterkant med bakgrunn i godt sikkerhetsarbeid, men er proaktiv i forhold til holdninger. BP mener med denne prisen at våre ansatte har de beste holdninger i forhold til sikkerhet. Når det gjelder sikkerhet, er fallende gjenstander den største utfordringen vi har.

Sykefravær i boring er ytd. 5,5 %. I 2012 var gjennomsnittet 4,9 %. Sykefravær er en risiko i forhold til sikkerhet. Et så høyt fravær betyr i praksis et gjennomsnitt på 1,5 mann pr. skift. Det gledelige er at trenden er svakt nedadgående, noe som betyr at arbeidet som gjøres i forhold til dette virker. Man klarer i større grad å tilrettelegge for alternativt arbeid f. eks. på land. Helseforsikringen er sannsynligvis også en medvirkende årsak til den positive trenden.

Engineering vokser raskt, og har stort personellbehov i stavanger. For å dekke behovet, må man ansette gjennomsnittlig 1,5 personer hver uke resten av året, noe som er svært utfordrende. Med bakgrunn i dette innfører bedriften en tipsordning, der ansatte får en bonus på 15 000 kroner dersom tipset fører til fast ansettelse. Bedriften vil om kort tid komme med informasjon om regler i forhold til dette.

Det ble også orientert om den finansielle situasjonen. Det er foretatt en aksjeutvidelse på USD 200 mill. noe som gir større handlingsrom i forhold til drift. Utfordringene selskapet har hatt er først og fremst USA. Dette flater nå ut, og man er mer optimistisk i forhold til fremtiden.

Det ble også orientert om at Archer har avsluttet sin borekontrakt i Alaska. Modulriggen Emarald vil neste uke starte boreoperasjoner på feltet i New Zealand. Det har vert utfordringer i forhold til grensesnittet mot plattformen den står på, noe som har forsinket oppstarten.

Archer har nå sikret borekontrakter både i Norge og UK for lange perioder. I Brasil har vi kontrakt med Statoil fram til september 2014 med mulighet for forlengelse.

BP kontrakten går ut 15. april. Om BP velger å gå ut med fullt anbud, eller om de velger å rullere kontrakten videre vet vi ikke, men håper på det siste.

Det kan bli mye spennende i tiden fremover. Som kjent har Archer fått P&A kontrakt med Statoil på Heimdal, og det skal bygges en ny modulrigg til dette prosjektet. Statoil har også gått ut med anbud for bygging og drifting av Cat J rigger, altså et anbud for bygging, og ett for drifting. I flg. Pressen er det tre anbydere, KCA Deutag, Odfjell og Archer. Archer har etablert et samarbeid med Seadrill og North Atlantic drilling i forhold til dette. Kontraktstildeling har Statoil annonsert i utgangen av mars. Det blir meget spennende om vi får noe her.

Til slutt ble det orientert om endringer i pensjon. Offshoreansatte har sin pensjon tariffestet, mens for landansatte er pensjonsordningen avtalt lokalt. Tidligere hadde alle landansatte i likhet med offshoreansatte ytelsespensjon. Dette ble endret for noen år siden, og den enkelte kunne velge å stå i gammel ordning eller å gå over til innskuddspensjon. Det er grunn til å tro at det vil bli gjort endringer i lovverket, slik at ytelsespensjon blir faset ut. Med bakgrunn i de foreslåtte lovendringer vil bedriften sette i gang arbeid for å se på tiltak i forhold til ytelsespensjon.

Årsmøte SAFE i Archer
Onsdag og torsdag kommende uke avholder vi vårt årlige årsmøte. Det er 34 delegater påmeldt, noe som tyder på at det blir et bra årsmøte. Vi har invitert noen gjester, disse er: Knut Dolmen (Archer), Kjersti Sæbbø (IFS, Archer), Oddvind Andreassen (Leder IE Archer og Bernt Hogne (SAFE Advokat).
Klubbkontoret
Reidar Rikstad er fortsatt sykemedlt, og slik det ser ut nå så blir han borte ut mai mnd. I Reidars fravær har vi fått til en avtale med bedriften om at Allan Leirvik i første omgang jobber på klubbkontoret ut april mnd..

Ønsker alle en fin helg.

Hilsen
Klubbkontoret
Facebook
Twitter
Print
Email

Søk

FLERE NYHETER

Ukeinfo, uke 28

Sommertid: Det virker som det fremdeles er sommertid, selv om været på Vestlandet ikke bærer …

TV konferanse 16.-18.sep.2024

SAFE i Archer arrangerer tillitsvalgt konferansen på Kielfergen, Oslo-Kiel tur/retur.Vi oppfordrer på det sterkeste alle …

Ukeinfo, uke 27

Sommertid: Det er absolutt sommertid, selv om været på vestlandet ikke bærer preg av det.Handover …

Følg oss på Facebook

Følg oss

Tags