archer@safe.no

Streike timeliste

Timelisten skal fylles ut, signeres, skannes og sendes til klubben.

  • Timer fylles ut i henhold til de timene du skulle vært på jobb offshore og ikke får betalt av Archer.
  • Send timelisten inn til klubbkontoret for kontroll. Denne foretas iht. til gjeldende streikelister.
  • Etter kontroll sender klubbkontoret timelisten til streikeledelsen.
  • Streikeledelsen sørger for utbetaling ut i fra gjeldende streikebidrag pr. time i henhold til godkjent timeliste.

Sats per time: Arbeidstakere på helkontinuerlig skift: 113,00,- (Streikebidraget er skattefritt)
Streikebidraget for en full offshore tur/14 dager/168 timer er: kr 18.984,- (168 timer x 113,-)

Eks. på utfylling av timeliste:
Om du f.eks. blir sendt i land etter 6 dager offshore, og har totalt jobbet 65 timer (12 timer x 5 dager, + 5 timer hjemreise dagen).
Da skal du føre 7 timer på SAFE sin timeliste for hjemreise dagen og 12 timer de resterende dagene du skulle vært offshore, i dette tilfelle 8 dager.
Totalen skal bli 168 timer for en full offshore tur (dersom streiken varer ut din offshore periode).

Kompetansepool medlemmer fyller og timelisten i forhold til sin avtalte tur, som vist over Er det ikke avtalt tur eller avtalt tur er i streikeperioden, fyller en ut timelisten med 4 timer per dag – 7 dager i uken under streikeperioden.

Archer betaler deg lønn inntil avspaseringen din er ferdig. Har du f.eks. vært ute i 5 dager, så stoppes lønnen 10 dager etter din hjemreise (1 offshore dag tilsvarer 3 lønns dager).

Ferdig utfylt timeliste skannes inn og sendes pr. mail til: safe@safeiarcher.no

[gview file=”https://www.safeiarcher.no/wp-content/uploads/2018/07/Timeliste-Archer.pdf” height=”550px” width=”400px” save=”1″]

Facebook
Twitter
Print
Email

Søk

FLERE NYHETER

Ukeinfo, uke 28

Sommertid: Det virker som det fremdeles er sommertid, selv om været på Vestlandet ikke bærer …

TV konferanse 16.-18.sep.2024

SAFE i Archer arrangerer tillitsvalgt konferansen på Kielfergen, Oslo-Kiel tur/retur.Vi oppfordrer på det sterkeste alle …

Ukeinfo, uke 27

Sommertid: Det er absolutt sommertid, selv om været på vestlandet ikke bærer preg av det.Handover …

Følg oss på Facebook

Følg oss

Tags