archer@safe.no

Spørsmål & Svar

Populære spørsmål

Spørsmål & Svar

Har en krav på nattillegg og svingskift kompensasjon dersom man får beskjed om å fortsette på dagskift hele turen?

Man har ikke krav på nattillegg eller svingskift dersom man fortsetter på dagskift, uavhengig om dette blir informert om før eller etter oppmøte heliport.

Har en krav på overtid og ventetid dersom en RP ansatt får utsatt hjemreisen sin?

Alle har krav på ventetid fra planlagt hjemreise tidspunkt frem til ny avreise tidspunkt. De i RP har først krav på overtid når 168 timer offshore er nådd.

Har en krav på nattillegg dersom en er sykemeldt?

Så lenge turen er avtalt på forhånd (fast 2-4 rotasjon eller ansatte i RP), har man krav på nattillegg ved sykdom (dersom er skulle jobbet natt om man var frisk).