archer@safe.no

Resolusjon Sjøfart offshore

Kampen om en tariffavtale for Sjøfart offshore.

SAFE i Archer har både på AU møter og styremøter diskutert kampen område Sjøfart offshore fører for et rettferdig lønns- og arbeidsvilkår.

SAFE i Archer vil støtte område Sjøfart offshore på alle mulige måter i deres rettferdige kamp for en tariffavtale.

SAFE i Archer er kjent med at dette har vært en lang og tung kamp for de ansatte på offshore fartøyer på Norsk sokkel, å få til en tariffavtale på vårt område.

SAFE i Archer finner det uverdig at en arbeidsgruppe som det blant annet lages spillefilmer om og som roses høyt for sin innsats over flere 10 år, ikke verdsettes.

Oljeproduksjonen i Nordsjøen har vært en pengemaskin for det norske samfunn og har bygget opp en velferdsstat og et fond som sikrer norske borgere en velferd som andre bare kan misunne oss.

Uten de ansatte på båter som levere det en trenger for å drive denne pengemaskinen, ville vi ikke hatt denne velstanden.

Det er på tide at også de i Sjøfart offshore får like lønns- og arbeidsbetingelser som resten av offshorenæringen.

– Styret SAFE i Archer

Facebook
Twitter
Print
Email

Søk

FLERE NYHETER

Ukeinfo, uke 28

Sommertid: Det virker som det fremdeles er sommertid, selv om været på Vestlandet ikke bærer …

TV konferanse 16.-18.sep.2024

SAFE i Archer arrangerer tillitsvalgt konferansen på Kielfergen, Oslo-Kiel tur/retur.Vi oppfordrer på det sterkeste alle …

Ukeinfo, uke 27

Sommertid: Det er absolutt sommertid, selv om været på vestlandet ikke bærer preg av det.Handover …

Følg oss på Facebook

Følg oss

Tags