archer@safe.no

Resolusjon Sjøfart offshore

Kampen om en tariffavtale for Sjøfart offshore.

SAFE i Archer har både på AU møter og styremøter diskutert kampen område Sjøfart offshore fører for et rettferdig lønns- og arbeidsvilkår.

SAFE i Archer vil støtte område Sjøfart offshore på alle mulige måter i deres rettferdige kamp for en tariffavtale.

SAFE i Archer er kjent med at dette har vært en lang og tung kamp for de ansatte på offshore fartøyer på Norsk sokkel, å få til en tariffavtale på vårt område.

SAFE i Archer finner det uverdig at en arbeidsgruppe som det blant annet lages spillefilmer om og som roses høyt for sin innsats over flere 10 år, ikke verdsettes.

Oljeproduksjonen i Nordsjøen har vært en pengemaskin for det norske samfunn og har bygget opp en velferdsstat og et fond som sikrer norske borgere en velferd som andre bare kan misunne oss.

Uten de ansatte på båter som levere det en trenger for å drive denne pengemaskinen, ville vi ikke hatt denne velstanden.

Det er på tide at også de i Sjøfart offshore får like lønns- og arbeidsbetingelser som resten av offshorenæringen.

– Styret SAFE i Archer

Facebook
Twitter
Print
Email

Søk

FLERE NYHETER

Ukeinfo, uke 15

Årsmøtet SAFE i Archer: Vel gjennomført årsmøte. Årsmøtet ble gjennomført på Quality Hotel Gardermoen og …

Ukeinfo, uke 14

Årsmøtet SAFE i Archer: På tirsdag starter årsmøtet til SAFE i Archer. Første dagen vil …

Påskehilsen

Vi ønsker deg og dine en god påske! Nå er det endelig påskefri for mange, med …

Følg oss på Facebook

Følg oss

Tags