archer@safe.no

Pålagt pre skift møte

Vi ønsker snarlig tilbakemelding fra alle felt om praksis på din plattform.

Det vi vil vite er:

Hvilke plattform er du på?

Individuelt avlønnet eller tariffert?

Når starter preskift møte?

Har du møter før dette?

Når starter handover med din kollega på motsatt skift?

Grunnen til at vi ønsker disse opplysningene er planlagte møter som vi skal ha med bedriften. Vi skal drøfte noen av betingelsene til de individuelt avlønnede i fm overgangen fra KCAD og Odfjell. Dette for å sikre at alle forhold er vektlagt.
Under lønnsforhandlingene for individuelt avlønnede offshore, tidligere i år ble vi enig om å vektlegge drillere. Dette fordi nettopp preskift møter var mye utbredd blant denne gruppen.

Det er da spesielt viktig at vi også får tilbakemelding fra våre nye plattformer, slik at dette blir tatt med i vurderingene vi skal ha med bedriften.

For gruppen tariffert personell står følgende i tariffavtalen:

For pålagte møter om bord ut over den nødvendige tid for konferanse mellom
arbeidstakerne ved skiftbytte iht. pkt 7 som kun unntaksvis skal overstige 15 minutter
pr. skiftbytte, kompenseres med overtid for medgått tid. Dette gjelder ikke for individuelt
avlønnet personell.

Vi vil derfor, også ha tilbakemelding fra tariffert personell på spørsmålene over .

Send svaret ditt her: safe@safeiarcher.no

Ikke stol på at kollegaen din gjør dette, gjør det selv!

Facebook
Twitter
Print
Email

Søk

FLERE NYHETER

Ukeinfo, uke 28

Sommertid: Det virker som det fremdeles er sommertid, selv om været på Vestlandet ikke bærer …

TV konferanse 16.-18.sep.2024

SAFE i Archer arrangerer tillitsvalgt konferansen på Kielfergen, Oslo-Kiel tur/retur.Vi oppfordrer på det sterkeste alle …

Ukeinfo, uke 27

Sommertid: Det er absolutt sommertid, selv om været på vestlandet ikke bærer preg av det.Handover …

Følg oss på Facebook

Følg oss

Tags