archer@safe.no

Oppsigelser i plattform boring

Til ansatte i Archer AS                 Stavanger 25. juni 2011

Generell informasjon vedrørende nedbemanning

Som dere alle er klar over er det vanskelige tider for oljenæringen i disse dager. Vi leser stadig om oppsigelser og mange er blitt hardt rammet. Archer har gjennomført flere tiltak for å unngå oppsigelser. Det siste tiltaket som ble gjennomført var en frivillig stillings- og lønnsreduksjon på 17.3% i 8 måneder.

Dessverre har det kommet flere operasjonelle endringer etter at avtalen ble inngått og Archer har nå, til tross for avtalen om stillings og lønnsreduksjon, en overtallighet på over 200 stillinger offshore. Dette har blitt drøftet med fagforeningene. På bakgrunn av det så har Archer kommet frem til at 65 stillinger må sies opp innen juni for å kunne ivareta en forsvarlig drift videre.

Stillings- og lønnsreduksjonsavtalen forhindrer fortsatt mange oppsigelser, og stillingsoppsigelser, som hadde vært nødvendige allerede nå. Vi er stolte av å ha denne avtalen på plass og avtalen og prinsippene rundt den vil fortsatt være gjeldende.

Dersom markedet ikke snur og vi ikke får oppstart på prosjekter som for eksempel Gyda eller Veslefrikk, vil Archer måtte gå til ytterlige oppsigelser i løpet av tredje kvartal 2015. Dette vil igjen bli gjort gjennom drøftelser mellom bedriften og fagforeningene.

De som står i fare for å motta oppsigelse i juni vil få informasjon om dette og sine rettigheter i denne forbindelse.

Knut Dolmen
HR Director

Facebook
Twitter
Print
Email

Søk

FLERE NYHETER

Ukeinfo, uke 28

Sommertid: Det virker som det fremdeles er sommertid, selv om været på Vestlandet ikke bærer …

TV konferanse 16.-18.sep.2024

SAFE i Archer arrangerer tillitsvalgt konferansen på Kielfergen, Oslo-Kiel tur/retur.Vi oppfordrer på det sterkeste alle …

Ukeinfo, uke 27

Sommertid: Det er absolutt sommertid, selv om været på vestlandet ikke bærer preg av det.Handover …

Følg oss på Facebook

Følg oss

Tags