Telefon : 950 21 952

  • Kokstadflaten 5,
    5257 Bergen

  • Epost:
    archer@safe.no

  • 950 21 952
    Klubbleder

Nyheter

13. oktober 2020

Valg av styrerepresentant Archer A/S & Archer Norge A/S

Valgstyret har mottatt et forslag til felles listevalg undertegnet SAFE og Industri Energi (IE).

Forslaget er som følger:

Archer Norge AS (norsk konsern mor)

Styremedlem: Einar Åge Vae- hovedtillitsvalgt for IE, ansatt i Archer AS

Observatør: Bjørn Dyrnes- Konsern hovedverneombud, ansatt i Archer AS 

Observatør: Reidar Rikstad- hovedtillitsvalgt for SAFE, ansatt i Archer AS

Vararepresentanter

Vara: Raymond Hauge, hovedtillitsvalgt for SAFE, ansatt i Archer AS

Vara representant: Kristoffer Talgø- hoved tillitsvalgt i IE, ansatt i Archer AS 

Vara representant: Roald Hammer- tillitsvalgt i IE, ansatt i Archer AS 

Vara representant: Bjørn Rimereit- hovedtillitsvalgt IE, ansatt i Archer AS

Archer AS

Styremedlem: Einar Åge Vae- hovedtillitsvalgt for IE, ansatt i Archer AS

Observatør: Bjørn Dyrnes- Konsern hovedverneombud, ansatt i Archer AS 

Observatør: Reidar Rikstad- hovedtillitsvalgt for SAFE, ansatt i Archer AS

Vararepresentanter

Vara: Raymond Hauge, hovedtillitsvalgt for SAFE, ansatt i Archer AS

Vara representant: Kristoffer Talgø- hoved tillitsvalgt i IE, ansatt i Archer AS 

Vara representant Roald Hammer- tillitsvalgt i IE, ansatt i Archer AS 

Vara representant Bjørn Rimereit- hovedtillitsvalgt i IE, ansatt i Archer AS

Dersom valgstyret ikke mottar annen liste i henhold til representasjonsforskriften innen 1/12 2020 vil listen bli godkjent som valg. (Alternativ liste sendes Valgstyret v/Bjørn Dyrnes). 

MVH Valgstyret 2020

Print

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.