archer@safe.no

Lønnsoppgjøret 2013 på Rederiområdet er i gang

Arbeidsgiversiden startet med en formaning om at de så for seg et “noe lunde ” ansvarlig oppgjør. Bransje går bra, men en må og ta et ansvar for den lønnsgaloppen en i oljebransjen kan ha ovenfor landbasert og konkurranseutsatt industri.

Fagforbundenes (SAFE, IE, DSO) innlegg dreide seg om at de så på bransjens resultater, bonusordningene og lederlønningene. En tar og i dette oppgjøret ansvar, som en har tatt i de andre oppgjørene. Arbeidsgiversiden har og et ansvar å vise, spesielt i forhold til den avlønningspolitikken som utøves på ledernivåene i bedriftene. Det er god økonomi og det forventes et rettferdig oppgjør.

SAFE og Industri Energi sine “Enger” utvalg har nå satt seg sammen for å se på kravene fra forbundene og et samarbeid om disse.


Forhandlingsutvalg SAFE

Geir-Jonny Tvedt, Transocean

Raymond Hauge, Archer

Arild Jenssen, NAD

Geir Frode Nysæter, Odfjell Drilling

Frank Brox Nyheim, Dolphin

Knut Hansen, Teekay

Øystein Marås, COSL

-Songa

Alf Rune Kalland, Island Offshore Crewing AS

-Island Offshore SubSea

-Stena

Kai Morten Anda, Sodexo

Alf Inge Steinsøy, ESS

Hilde-Marit Rysst, SAFE

Roy Aleksandersen, SAFE

Øyvind Olsen, SAFE

Inger Lise Nymoen, Transocean (observatør)

Tom Ove Dyrnes, Sodexo (observatør )

Facebook
Twitter
Print
Email

Søk

FLERE NYHETER

Ukeinfo, uke 28

Sommertid: Det virker som det fremdeles er sommertid, selv om været på Vestlandet ikke bærer …

TV konferanse 16.-18.sep.2024

SAFE i Archer arrangerer tillitsvalgt konferansen på Kielfergen, Oslo-Kiel tur/retur.Vi oppfordrer på det sterkeste alle …

Ukeinfo, uke 27

Sommertid: Det er absolutt sommertid, selv om været på vestlandet ikke bærer preg av det.Handover …

Følg oss på Facebook

Følg oss

Tags