archer@safe.no

Informasjon fra velferdsstyret

Bedriften orienterte om dagens situasjon, og at det nå kuttes i alle budsjett. Dette er beklagelig for alle parter. Det ble signalisert en forventet reduksjon i størrelsesorden 20-30 prosent også i Velferdsbudsjettet.

Velferdsstyret har med bakgrunn i dette avholdt to møter der utfordringen har blitt behandlet. Velferdssyret har laget et forslag til reduksjon som i et nytt møte med bedriften er avklart er innenfor rammen som bedriften forventet.

Det er en felles forståelse og intensjon mellom bedriften og Velferden om at når situasjonen er stabilisert, og man ikke lenger har overtallighet i bedriften, skal også velferdsmidlene tilbakestilles. Reduksjon er en unntakstilstand, og ikke ment som varig. Dette må man komme tilbake til å diskutere på et senere tidspunkt.

 

Crewtur
Støtte til crewtur er redusert betydelig. Velferdsstyret er av den oppfatning at det er viktigere å opprettholde støtte til helsefremmende arrangement fremfor sosiale. Støtte til idrettsarrangement og trening blir derfor ikke endret.

 

Hytter
Det ble vedtatt å redusere antall hytter med 2. Grunnet prisstigning og endring i porteføljen vil utgifter til hytter beløpe seg til 140 000.

Fiske
Den største utgiftsposten her er Forra. Dette er en 3 årig avtale, hvor 2015 er siste året. Det har ingen hensikt å kutte denne, da Velferden uansett har forpliktelser. Det har de siste årene vert kjøpt tilleggs strekk i Forra. Disse er kjøpt år for år. Disse utgår i 2015. fiske i Sokna har vi ingen avtale. Disse blir kuttet ut i år.

 

Båttur
Velferdens båttur har vert diskutert i flere møter grunnet lav oppslutning. Tidligere har det vert diskutert alternativer, men grunnet situasjonen er det nå vedtatt at denne utgår uten å bli erstattet.

 

MC – Klubb
Det gis ingen støtte til MC klubben i år.

 

Indeksregulering
Velferden har i 2014 fått tilskudd fra bedriften på 2 100,- pr. år pr. ansatt. Dette beløpet skal indeksreguleres hvert år. Det ble vedtatt å avstå fra regulering i år. Dette tilsvarer en verdi på 53 360,-

Tabell som viste aktiviteter og beløp er fjernet, da dette ikke er”offentlig” informasjon. Disse kan fås ved å tilskrive klubben, eller velferdsstyret.

 

Facebook
Twitter
Print
Email

Søk

FLERE NYHETER

Ukeinfo, uke 28

Sommertid: Det virker som det fremdeles er sommertid, selv om været på Vestlandet ikke bærer …

TV konferanse 16.-18.sep.2024

SAFE i Archer arrangerer tillitsvalgt konferansen på Kielfergen, Oslo-Kiel tur/retur.Vi oppfordrer på det sterkeste alle …

Ukeinfo, uke 27

Sommertid: Det er absolutt sommertid, selv om været på vestlandet ikke bærer preg av det.Handover …

Følg oss på Facebook

Følg oss

Tags