archer@safe.no

Info om situasjonen i PB

Vi har vært i møte med bedriften i dag og har diskutert litt rundt en eventuell 17.3 % ordning. Det har også vært andre forslag på bordet. Vi kan ikke si noe konkret om drøftelsene, da det er bare det det er, drøftelser. Vi lufter ting frem og tilbake og håper vi skal komme frem til gode løsninger.

Vi skal informere dere så snart vi har noe vi kan gå ut med.

Som dere alle kjenner til har vi et godt samarbeid med Industri Energi i Archer og Einar Åge (IE) og Raymond (SAFE) holder på å lage et skriv som vil komme på begge klubbene sine hjemmeside innen få dager. Dette skrivet vil inneholde forklaring på de spørsmål som til nå er kommet til klubbene.

Vi fikk i dag også tilsendt listen over de som har mottatt varsel om permittering. Listen inneholder 47,5 årsverk, totalt 56 navn. Alle utenom 3 skal ha mottatt varsel. Bedriften avventer disse 3. Det er bedriften som permittere, så det nytter ikke å spørre oss om navn.

Kommer med ny info i morgen.

Raymond og Reidar

Facebook
Twitter
Print
Email

Søk

FLERE NYHETER

Ukeinfo, uke 28

Sommertid: Det virker som det fremdeles er sommertid, selv om været på Vestlandet ikke bærer …

TV konferanse 16.-18.sep.2024

SAFE i Archer arrangerer tillitsvalgt konferansen på Kielfergen, Oslo-Kiel tur/retur.Vi oppfordrer på det sterkeste alle …

Ukeinfo, uke 27

Sommertid: Det er absolutt sommertid, selv om været på vestlandet ikke bærer preg av det.Handover …

Følg oss på Facebook

Følg oss

Tags