archer@safe.no

Info om situasjonen i PB. mandag

Det kan nok hende at ansiennitet ikke er fulgt fullt ut for alle som er permittert. De av dere som mener at permitteringene ikke er rett, ta kontakt med fagforeningene så skal vi hjelpe til så langt som mulig.

Som vi skrev i uke info på fredag, har operatørene satt bremsen på når det gjelder store utskiftninger på de enkelte skift. Det er likevel slik at ansiennitet skal være fulgt i en stor grad, ved sammensetting av skiftene. Vi har ennå ikke fått skift oppsettet fra bedriften, så vi vet ikke helt hvordan det ser ut. Om noen skulle mene seg forbigått og mener de skal inn på fast skift, ta kontakt med fagforeningen så skal vi se hva vi får til.

Det er også mange som uroer seg for oppsigelser. La oss se litt på dette:

Vi vet at vi er omtrent 120 årsverk overtallig når Bravo og Topaz er ferdig.

Vi har sendt ut en spørreundersøkelse om noen vil være med på en 17,3 % ordning. Det blir da en ordning som er helt i tråd med ressurspool avtalen, hvor en maksimalt kan dra med seg 84 timer inn i neste beregningsperiode, som da vil bli 2017. Disse timene må så brukes innenfor en 12 ukers periode.

Ca. 1/3 del av de offshoreansatte svarte ja at de kunne være med på en slik avtale. Fagforeningene skal nå drøfte om vi kan gå med på at det lages en ny avtale for de som vil og ønsker dette. Vi vil bruke god tid på å tenke gjennom og få på plass reglene i en eventuelt ny avtale.
Om vi får på plass en slik avtale, vil det spare ca. 30 årsverk. Om vi da kan få til permitteringer for en del, er det å håpe at vi slipper å si opp så mange.

Om vi ikke får til noe, vil 120 årsverk gå tapt. Vi har jo mange i 50 % stillinger så antall oppsagte vil nødvendigvis bli høyere.

Fagforeningene har under hele nedbemannings prosessen hevdet at ansiennitet er det som gjelder. Vi kan ikke se at dette har endret seg.

Vi skal forsøke å komme ut med uke info hver dag, under prosessen, men det er ikke sikkert vi får det til før kl.17:00 hver dag. Så om du ikke får e-post, kan det likevel dukke opp info.

Tilslutt, når dere skriver inn med spørsmål, bruk safe@safeiarcher.no så kan både Reidar og Raymond svare.

Med hilsen Raymond og Reidar.

 

Facebook
Twitter
Print
Email

Søk

FLERE NYHETER

Ukeinfo, uke 28

Sommertid: Det virker som det fremdeles er sommertid, selv om været på Vestlandet ikke bærer …

TV konferanse 16.-18.sep.2024

SAFE i Archer arrangerer tillitsvalgt konferansen på Kielfergen, Oslo-Kiel tur/retur.Vi oppfordrer på det sterkeste alle …

Ukeinfo, uke 27

Sommertid: Det er absolutt sommertid, selv om været på vestlandet ikke bærer preg av det.Handover …

Følg oss på Facebook

Følg oss

Tags