archer@safe.no

Info engineering

Situasjonen for engineering har i lang tid vært vanskelig. Som alle kjenner til har vi ansatte både offshore og på land, perimetret. På land har vi også redusert bemanningen ved å si opp innleide og også fast ansatte.
Likevel har det vist seg at arbeidsmengden ikke har vært nok til å sysselsette de vi har igjen på lønn. Bedriften har derfor bestemt at det var nødvendig å redusere bemanningen offshore, da det ikke finnes arbeid, ei heller i oversiktlig fremtid. Det er derfor ikke grunnlag for å forsette permitteringer.

Bedriften og fagforeningene har derfor i en tid drøftet nedbemanning.
Det er i hovedsak tatt utgangspunkt i prinsippet, sist inn først ut. Stillinger som arbeidsleder mekanisk og arbeidsleder elektrisk blir sett på som egne utvalgskriterier.

Alle som blir overtallig i engineering  og har innehatt stillinger i boring eller like stillinger, slik som elektriker, mekaniker, har rett til å prøve sin ansiennitet inn mot boring. Da er det ansiennitets prinsippet som bestemmer hvem som får forsette i bedriften.

Alle har rett på 15.1 samtaler, men i de fleste tilfeller er det tilstrekkelig at disse gjennomføres pr. tlf. Det er fult mulig å ha med tillitsvalgte, selv på tlf.

Facebook
Twitter
Print
Email

Søk

FLERE NYHETER

Ukeinfo, uke 15

Årsmøtet SAFE i Archer: Vel gjennomført årsmøte. Årsmøtet ble gjennomført på Quality Hotel Gardermoen og …

Ukeinfo, uke 14

Årsmøtet SAFE i Archer: På tirsdag starter årsmøtet til SAFE i Archer. Første dagen vil …

Påskehilsen

Vi ønsker deg og dine en god påske! Nå er det endelig påskefri for mange, med …

Følg oss på Facebook

Følg oss

Tags