archer@safe.no

Gratis medlemskap ved arbeidsledighet

Alle SAFE medlemmer som blir arbeidsledig kan opprettholde sitt medlemskap og en vil få kontingentfritak i arbeidsledighetsperioden. En må kontakte SAFE og melde i fra om at en ønsker å beholde medlemskapet under arbeidsledigheten

Infoskriv trykk her

Medlemskap ved oppsigelse, permittering og permisjon m/u lønn.

Passivt medlemskap:

1. I henhold til SAFE-vedtektenes § 16.5 kan du opprettholde ditt medlemskap ved å be om passivt medlemskap dersom dokumentasjon foreligger, ved følgende forhold:

a. Arbeidsløshet
b. Verneplikt
c. Skole/kurs, utdanning uten lønn d. Permittering/permisjon uten lønn

Du blir i ovennevnte tilfeller fritatt for kontingentinnbetaling.

Du opprettholder de samme fordelene som et aktivt medlem.

Advokatforsikringen blir automatisk videreført. Denne koster kr 50 pr. måned, men du kan reservere deg fra denne, men da må du melde i fra om det til SAFE. Dersom du velger å takke nei til å fortsette med Advokatforsikring, vil det ved en senere gjenopptagelse av forsikringen medføre en karenstid på 6 mnd. fra gjenopptagelsesdato.

Kontakt oss gjerne: Nils Petter Rønningen nils.petter@safe.no mob: 908 74 633 eller Gro Østbø gro@safe.no tlf: 51 84 39 00

Facebook
Twitter
Print
Email

Søk

FLERE NYHETER

Ukeinfo, uke 15

Årsmøtet SAFE i Archer: Vel gjennomført årsmøte. Årsmøtet ble gjennomført på Quality Hotel Gardermoen og …

Ukeinfo, uke 14

Årsmøtet SAFE i Archer: På tirsdag starter årsmøtet til SAFE i Archer. Første dagen vil …

Påskehilsen

Vi ønsker deg og dine en god påske! Nå er det endelig påskefri for mange, med …

Følg oss på Facebook

Følg oss

Tags