archer@safe.no

Felles informasjon fra SAFE i Archer og IE i Archer

Her følger deler av enigheten rundt bruk av Franks personell på Equinor installasjoner operert av Archer:

Franks personell skal ha minst like gode lønns og arbeidsbetingelser som NR Flyteriggavtalen. Her innbefattet: Ventetid, overtid, nattskift, svingskift, tariffavtalens §3.3, feriepenger og andre ulempetillegg. Overnevnte ulempetillegg vil bli kompensert med et kronebeløp.

Franks personell skal gis anledning til å delta på fagforeningenes årsmøter og tillitsvalgt konferanser. Fanks personell skal ha alle sine utgifter dekket på lik linje med Archer personell. Det gis ikke lønn ved deltakelse på nevnte arrangement.

Innleid Franks personell som brukes som sykeavløser osv. skal følge denne avtale.

Tillitsvalgte krever innsyn og kontroll myndighet hos Franks opp mot lønns og arbeidsbetingelser for utleid personell, samt ha innsyn i pensjons og forsikring vilkår for Franks personell. Dette skjer via HR Manager i Archer.

Franks personell skal følge 2-4 rotasjon. Fast skift og ha 1460 timers årsverk.

Deler av protokollen ansees å være av bedriftsintern karakter og vil ikke bli publisert.
Dette har ingen betydning for personellet som jobber på installasjonene våre.

Facebook
Twitter
Print
Email

Søk

FLERE NYHETER

Ukeinfo, uke 28

Sommertid: Det virker som det fremdeles er sommertid, selv om været på Vestlandet ikke bærer …

TV konferanse 16.-18.sep.2024

SAFE i Archer arrangerer tillitsvalgt konferansen på Kielfergen, Oslo-Kiel tur/retur.Vi oppfordrer på det sterkeste alle …

Ukeinfo, uke 27

Sommertid: Det er absolutt sommertid, selv om været på vestlandet ikke bærer preg av det.Handover …

Følg oss på Facebook

Følg oss

Tags