archer@safe.no

Enighet på NR området 2021

Klokken 01 natt til torsdag 17. juni kom partene til enighet.

Resultatet etter meklingen:

Det gis et generelt tillegg på kr. 24 500,- som legges på lønnsmatrisens linje 2 «årslønn med feriepenger» i gjeldende lønnstabell for lønnsgruppene A1-E.

For gruppen individuelt avlønnede i den enkelte bedrift gis et lønnstillegg innenfor en ramme på 2,7 prosent i gjennomsnitt, dog slik at hver individuelt avlønnet skal være sikret et lønnstillegg på minimum kr. 24 500,- pr. år.

Minstelønnssatser økes med kr. 24 500,-

Nattillegg økes med kr. 3,50 til kr. 90,- pr. time.

Helligdagsgodtgjørelsen økes med kr. 60,- pr. dag til kr. 2 110,- pr. dag.

Resultatet gjøres gjeldende fra 1. juni 2021.

Det var godt samarbeid mellom foreningene under meklingen.

Facebook
Twitter
Print
Email

Søk

FLERE NYHETER

Ukeinfo, uke 15

Årsmøtet SAFE i Archer: Vel gjennomført årsmøte. Årsmøtet ble gjennomført på Quality Hotel Gardermoen og …

Ukeinfo, uke 14

Årsmøtet SAFE i Archer: På tirsdag starter årsmøtet til SAFE i Archer. Første dagen vil …

Påskehilsen

Vi ønsker deg og dine en god påske! Nå er det endelig påskefri for mange, med …

Følg oss på Facebook

Følg oss

Tags