archer@safe.no

Enighet på NR mekling

Klokken 02:00 natt til onsdag 29. juni kom SAFE og Norges Rederiforbund til enighet i meklingen på overenskomsten for flyttbare innretninger samt plattformboring på permanent plasserte innretninger på norsk kontinentalsokkel. SAFE hadde varslet plassfratredelse for 519 medlemmer i forkant av meklingen.

Resultatet etter meklingen:

  • Det gis et generelt tillegg på kr 37 000,- 
  • Nattillegg økes med kr 7 til kr 97,-  time.
  • Helligdagsgodtgjørelsen økes med kr 90,- dag til kr 2 200,- pr. dag.


Et av SAFE sine viktigste krav på dekning av tap av helsesertifikat frem til pensjonsalder på 62 år ble innfridd.

Partene ble enige om å møtes i etterkant av tariffoppgjøret for å gjennomgå konsekvensene av eventuelle vilkårsendringer i Trygghetsforsikringen, herunder kartlegge problemstillinger knyttet til samordning av ytelser. I tillegg skal det foretas beregninger av kostnadene ved eventuelle fremtidige økninger av innskuddssatsene i pensjonsordningen. Tallgrunnlaget skal være klart innen utgangen av 2022.

2 års fortrinnsrett videreføres

Vente tiden på heliport ble redusert fra 10 timer til 8 timer

Rettighetene til gravide arbeidstakere er blitt styrket

Økte satser på bla vikariat i høyere stilling, røykdykker, rengjøring av smittelugar

Det ble avtalt utvalgs arbeid på følgende:

  • Pensjon og forsikring
  • Lønnsgruppeplassering/lønnssystemvurdering


Les Riksmeklerens møtebok her

Resultatet gjøres gjeldende fra 1. juni 2022. 

Facebook
Twitter
Print
Email

Søk

FLERE NYHETER

Ukeinfo, uke 15

Årsmøtet SAFE i Archer: Vel gjennomført årsmøte. Årsmøtet ble gjennomført på Quality Hotel Gardermoen og …

Ukeinfo, uke 14

Årsmøtet SAFE i Archer: På tirsdag starter årsmøtet til SAFE i Archer. Første dagen vil …

Påskehilsen

Vi ønsker deg og dine en god påske! Nå er det endelig påskefri for mange, med …

Følg oss på Facebook

Følg oss

Tags