archer@safe.no

Enighet på NR mekling

Klokken 02:00 natt til onsdag 29. juni kom SAFE og Norges Rederiforbund til enighet i meklingen på overenskomsten for flyttbare innretninger samt plattformboring på permanent plasserte innretninger på norsk kontinentalsokkel. SAFE hadde varslet plassfratredelse for 519 medlemmer i forkant av meklingen.

Resultatet etter meklingen:

  • Det gis et generelt tillegg på kr 37 000,- 
  • Nattillegg økes med kr 7 til kr 97,-  time.
  • Helligdagsgodtgjørelsen økes med kr 90,- dag til kr 2 200,- pr. dag.


Et av SAFE sine viktigste krav på dekning av tap av helsesertifikat frem til pensjonsalder på 62 år ble innfridd.

Partene ble enige om å møtes i etterkant av tariffoppgjøret for å gjennomgå konsekvensene av eventuelle vilkårsendringer i Trygghetsforsikringen, herunder kartlegge problemstillinger knyttet til samordning av ytelser. I tillegg skal det foretas beregninger av kostnadene ved eventuelle fremtidige økninger av innskuddssatsene i pensjonsordningen. Tallgrunnlaget skal være klart innen utgangen av 2022.

2 års fortrinnsrett videreføres

Vente tiden på heliport ble redusert fra 10 timer til 8 timer

Rettighetene til gravide arbeidstakere er blitt styrket

Økte satser på bla vikariat i høyere stilling, røykdykker, rengjøring av smittelugar

Det ble avtalt utvalgs arbeid på følgende:

  • Pensjon og forsikring
  • Lønnsgruppeplassering/lønnssystemvurdering


Les Riksmeklerens møtebok her

Resultatet gjøres gjeldende fra 1. juni 2022. 

Facebook
Twitter
Print
Email

Søk

FLERE NYHETER

Ukeinfo, uke 28

Sommertid: Det virker som det fremdeles er sommertid, selv om været på Vestlandet ikke bærer …

TV konferanse 16.-18.sep.2024

SAFE i Archer arrangerer tillitsvalgt konferansen på Kielfergen, Oslo-Kiel tur/retur.Vi oppfordrer på det sterkeste alle …

Ukeinfo, uke 27

Sommertid: Det er absolutt sommertid, selv om været på vestlandet ikke bærer preg av det.Handover …

Følg oss på Facebook

Følg oss

Tags