archer@safe.no

Enighet på NR avtalen

SAFE satte seg tidlig i førersete og gav veldig klare tilbakemeldinger til NR om våre ufravikelige hovedkrav.
Vi klarte å få i mål alle disse hovedkravene:

En generell lønnsøkning til alle på tariff, som medførte en reell økning av kjøpekraft. Dette ble oppfylt med en lønnsøkning til alle med 1,7 %, dog minimum kr.13.693,-

For individuelt avlønnede blir rammen 1,7 % med et garantibeløp på kr.13.693,-

Etterbetaling skjer fra 01.06.20

Minstelønnssatser øker med kr.13.693,-

Nattillegg (TA §7) økes med kr.1,50 til kr.86,50 pr. time.

Kompensasjon for deling av lugar (TA §6.12) justeres fra kr.856,- til kr.902,- pr. døgn.

Helligdagsgodtgjørelsen (TA §12) økes med kr.25,- til kr.2.050,-

Bedrifter som ikke betaler ansatte full lønn under sykdom, må heretter gjøre det.

Det settes ned pensjonsutvalg som skal komme frem til løsning for AFP +1G & PTS. Det betyr at pensjonen for de som har fratredd sin stilling etter 01.01.20 vil bli omfattet av endringer utvalget kommer frem til. Det er også åpnet for at det er konfliktrett under lønnsforhandlingene i 2021 dersom en ikke oppnår en omforent løsning.

Det er, som en protokolltilførsel, videreført 2 års fortrinnsrett for gjeninntakelse for ansatte.

Det ble også enighet om at det skulle settes fokus på bruk av vikarer og innleie.

SAFE ønsker å få omgjort dagen forsikringsordning for NR Trygg (LOL) til en likelydende ordning som OSO (Oljearbeidernes sosiale ordning). Det ble oppnådd enighet om at dette punktet skulle drøftes i forkant av lønnsoppgjøret 2021.

Vi må si oss fornøyd med resultatet når vi legger situasjonen for næringen til grunn.

Facebook
Twitter
Print
Email

Søk

FLERE NYHETER

Ukeinfo, uke 15

Årsmøtet SAFE i Archer: Vel gjennomført årsmøte. Årsmøtet ble gjennomført på Quality Hotel Gardermoen og …

Ukeinfo, uke 14

Årsmøtet SAFE i Archer: På tirsdag starter årsmøtet til SAFE i Archer. Første dagen vil …

Påskehilsen

Vi ønsker deg og dine en god påske! Nå er det endelig påskefri for mange, med …

Følg oss på Facebook

Følg oss

Tags