archer@safe.no

Enighet i meklingen med Norges Rederiforbund

Partene kom til en felles løsning før meklingsfristens utløp. SAFE vil gi en god honnør til riksmekler Mats W. Ruland og medmekler Richard Saue for en god jobb.

Når det gjelder resultatet må vi si oss godt fornøyd med et generelt tillegg på 6,5 prosent til lønnsgruppene A1-E.
I tillegg økes natt tillegget med 5,5 kroner til 102,5 kroner og helligdagstillegget med 75 kroner til 2275 kroner.

For gruppen individuelt avlønnede i den enkelte bedrift gis lønnstillegg innenfor en minimumsramme på 6,5 prosent, dog slik at hver individuelt avlønnet skal være sikret et lønnstillegg på minimum 5,2 prosent.

Møtebok

Les mer her…

Facebook
Twitter
Print
Email

Søk

FLERE NYHETER

Ukeinfo, uke 28

Sommertid: Det virker som det fremdeles er sommertid, selv om været på Vestlandet ikke bærer …

TV konferanse 16.-18.sep.2024

SAFE i Archer arrangerer tillitsvalgt konferansen på Kielfergen, Oslo-Kiel tur/retur.Vi oppfordrer på det sterkeste alle …

Ukeinfo, uke 27

Sommertid: Det er absolutt sommertid, selv om været på vestlandet ikke bærer preg av det.Handover …

Følg oss på Facebook

Følg oss

Tags