archer@safe.no

Dersom noen er syk eller av andre grunner er borte fra skiftet (gå short), skal skjema CP-03-01.02 Styrt prosess ved bemanningsendring brukes.

Du finner skjemaet i Compass, klikk på søk og skriv inn: bemanningsendring

Dersom du er innenfor Archer systemet: http://compass/archer/?oid=d171254e-763f-48dc-8286-30dde3bce0ec