archer@safe.no

Årsmøte 2013

Denne gang skal møtet være i Stavanger nærmere bestemt på Clarion Hotel

Oppstart første dag kl.10:00 (20.mars)
Oppstart andre dag kl.09:00 (21.mars)
Avslutning andre dag kl.15:00 (21.mars)

Minner om at ingen må dra før møte slutt.

Vi oppfordrer på det sterkeste alle våre tillitsvalgte å delta. Du vil da få faglig ”påfyll”, treffe andre tillitsvalgte og ha en sosial omgang med dine kollegaer, i de dagene årsmøtet varer. Dersom du er hjemme på fri, vil du få 2 dager à 8 timer overtid. Dersom du er i havet på jobb beholder du din lønn. Du har altså rett til å få fri og vil beholde din lønn, med alle tekniske tillegg, som om du var på jobb.

Vi åpner for at du kan ta med ledsager på årsmøtet. Du må da dekke utgifter til reise og mat for ledsageren selv.

Til årsmøtet møter klubbstyret.

I tillegg møter en valgt representant fra hvert skift på enhetene våre.

I følge vedtektene til klubben skal årsmøtet blant annet behandle følgende saker:

– Årsberetning.
– Regnskap.
– Innkomne forslag.
– Vedtektsendringen (dersom det er kommet inn forslag)
– Handlingsprogram
– Valg
– Resolusjoner

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må være klubbstyret i hende senest 15 FEBRUAR, sendes pr mail til: safe@safeiarcher.no
Innkalling og saksdokumenter blir sendt ut til delegatene senest 2 uker før møtet.
Bindende påmelding av delegater til årsmøtet må være klubbkontoret i hende senest 20 FEBRUAR., påmelding via denne linken:
Meld deg på her


Følgende er påmeldt:

1 Allan Leirvik
2 Raymond Hauge
3 Olav Eide
4 Svenn M Brokke
5 Thor Eivind Karlsen
6 Jarle Heldal
7 Tormod Sigurd Berentsen m/følge
8 Ole Tokerud
9 John Einar Våge m/følge
10 Reidar Rikstad m/følge
11 Øyvind Tvedt
12 Nils Terje Bjørke
13 Bjørn Norheim
14 Ole Johan Bysheim
15 Christian karlsen
16 Nina Fossmark
17 Kjell Gjeitnes
18 Øyvind Lorentzen
19 Stig Hauken m/følge
20 Erlend Harestad
21 Kjell-Atle Reksten
22 Bjarte Indrehus
23 Knut Magne Storvik
24 Anne Lyngnes
25 Frank Øyvind Lopez Fedde
26 Øystein Toen
27 Tom Bøe
28 Mats Hanssen
29 Bjørn Hauken m/følge
30 Arne Knutsen
31 Tom Nesse
32 Harald Lea
33 Trond Hansen
34 Stian Andersen
Inviterte
Archer Knut Dolmen
 IFS Kjersti Sæbbø
SAFE Bernt Hodne
IE Oddvind Andreassen

 

Facebook
Twitter
Print
Email

Søk

FLERE NYHETER

Ukeinfo, uke 28

Sommertid: Det virker som det fremdeles er sommertid, selv om været på Vestlandet ikke bærer …

TV konferanse 16.-18.sep.2024

SAFE i Archer arrangerer tillitsvalgt konferansen på Kielfergen, Oslo-Kiel tur/retur.Vi oppfordrer på det sterkeste alle …

Ukeinfo, uke 27

Sommertid: Det er absolutt sommertid, selv om været på vestlandet ikke bærer preg av det.Handover …

Følg oss på Facebook

Følg oss

Tags