archer@safe.no

Årsmøte 14-16.april 2015

Alle våre tillitsvalgte innkalles herved til SAFE i Archer sitt årsmøte.

Sted: Clarion Hotel Stavanger
Oppstart: Tirsdag 14.april kl.11:30

Slutt: Torsdag 16.april kl.12:00

Minner om at ingen må dra før møte slutt (evt. avvik må avtales på forhånd).

Vi oppfordrer på det sterkeste alle våre tillitsvalgte om å delta på årsmøte.
Du vil da få faglig ”påfyll”, treffe andre tillitsvalgte og ha en sosial omgang med dine kollegaer de dagene årsmøtet varer.
Dere som er på fri får 2 x 8 timer overtid for å delta og de av dere som er på arbeid får fri med lønn.

Til årsmøtet møter klubbstyret samt en valgt representant fra hvert skift på våre enheter.
Du har muligheten til å ta med ledsager på årsmøtet. Du må selv dekke utgifter til reise, mat og underholdning for ledsager (mat = kr.500.- i egenandel).

I følge vedtektene til klubben skal årsmøtet blant annet behandle følgende saker:

– Årsberetning
– Regnskap
– Innkomne forslag
– Vedtektsendringen (dersom det er kommet inn forslag)
– Handlingsprogram
– Valg
– Resolusjoner

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må være klubbstyret i hende senest 16.mars, sendes pr. mail til: safe@safeiarcher.no

Innkalling og saksdokumenter blir sendt ut til delegatene elektronisk, senest 2 uker før møtet.

Dersom du har forslag til kandidater som vil inn i styret til SAFE i Archer? Klikk her

 

Følgende er påmeldt (pr.20.mar. 2015 kl.10:00)

1 Raymond Hauge
2 Allan Leirvik
3 Svenn M. Brokke
4 John Einar Våge + ledsager
5 Øyvind Tvedt
6 Erik Spidsøe
7 Øyvind Lorentzen
8 Reidar Rikstad + ledsager
9 Stig Hauken
 10 Knut Magne Storvik
 11 Ole Tokerud
 12 Tom Bøe
 13 Frank Fedde
14 Torger Bjerknes
15 Christian Karlsen
16 Øystein Toen
17 Jarle Heidal
18 Erlend Harestad
19 Tormod Berentsen
20 Anne Lyngnes
21 Lars Ellingsen
22 Bjarte Indrehus
23 Bjørn Norheim
24 Bjørn-Roar Stenfeldt
25 Roy Kenneth Torkelsen
26 Harald Lea
27 Mats Hanssen
28 Sig Hege Nærland
29 Arne Knutsen
30 Rune Ingilæ-Nilsen
31 Jon Jacoby
32 Fridtjof Moe
33 Tommy Halset
34 Jonny Thorkildsen
35 Kjell Gjeitnes
36 Helge Rosvold
37 Tom Nesse
38 Nils Terje Bjørke
39 Johnny Gyland
40 Bjørn Kristian Teige
41 Kjell Ove Berg
42 Christian Gudbrandsen
43 Arne Voster
44 Eirik Dalheim

 

Årsmøte 2015

Facebook
Twitter
Print
Email

Søk

FLERE NYHETER

Ukeinfo, uke 28

Sommertid: Det virker som det fremdeles er sommertid, selv om været på Vestlandet ikke bærer …

TV konferanse 16.-18.sep.2024

SAFE i Archer arrangerer tillitsvalgt konferansen på Kielfergen, Oslo-Kiel tur/retur.Vi oppfordrer på det sterkeste alle …

Ukeinfo, uke 27

Sommertid: Det er absolutt sommertid, selv om været på vestlandet ikke bærer preg av det.Handover …

Følg oss på Facebook

Følg oss

Tags