archer@safe.no

Årsmøte 12-14.april 2016

Alle våre tillitsvalgte innkalles herved til SAFE i Archer sitt årsmøte.

Sted: Clarion Hotel Stavanger
Oppstart: Tirsdag 12.april kl.11:30

Slutt: Torsdag 14.april kl.12:00 (Minner om at ingen må dra før møte slutt, avvik må avtales på forhånd)

Vi oppfordrer på det sterkeste alle våre tillitsvalgte om å delta på årsmøte.
Du vil da få faglig ”påfyll”, treffe andre tillitsvalgte og ha en sosial omgang med dine kollegaer de dagene årsmøtet varer.
Dere som er på fri får 2 x 8 timer overtid for å delta og de av dere som er på arbeid får fri med lønn.

Til årsmøtet møter klubbstyret samt en valgt representant fra hvert skift på våre enheter.
Du har muligheten til å ta med ledsager på årsmøtet. Du må selv dekke utgifter til reise, mat og underholdning for ledsager (mat = kr.500.- i egenandel).

I følge vedtektene til klubben skal årsmøtet blant annet behandle følgende saker:

– Årsberetning
– Regnskap
– Innkomne forslag
– Vedtektsendringen (dersom det er kommet inn forslag)
– Handlingsprogram
– Valg
– Resolusjoner

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må være klubbstyret i hende senest 08.mars, sendes pr. mail til: safe@safeiarcher.no

Innkalling og saksdokumenter blir sendt ut til delegatene elektronisk, 2 uker før møtet.

Dersom du har forslag til kandidater som vil inn i styret til SAFE i Archer, klikk her!

Følgende er påmeldt (pr.16.mars)

1  Raymond Hauge
2  Ole Tokerud
3  John Einar Våge m/ledsager
4  Mats Hanssen m/ledsager
5  Allan Leirvik
6  Reidar Rikstad m/ledsager
7  Knut Magne Storvik
8  Jimmy Leo Allestad
9  Henning Kile Gyenese
 10  Øyvind Tvedt
 11  Jon Jakoby
 12  Tormod Berentsen
 13  Tom Bøe
14  Øyvind Lorentzen
15  Johnny Gyland
16  Jonny Thorkildsen
17  Asgeir Stegan
18  Stig Hauken
19  Alf Joar Sandblåst
20  Christian Gudbrandsen
21  Tom Nesse
22  Arne Knutsen
23  Jan Dåstøl
24  Roy K. Torkelsen m/ledsager
25  Rune Liestøl
26  Torger Bjerknes
27  Harald Lea
28  Thor Eivind Karlsen
29  Asgeir Lauritzen
30  Kjell Ove Berg
31  Oddbjørn Ås
32  Tommy Halset
33  Kjell Gjeitnes
34  Bjørn Norheim
35  Fridtjof Moe
36  Svenn M. Brokke

 

Årsmøte 2016

Facebook
Twitter
Print
Email

Søk

FLERE NYHETER

Ukeinfo, uke 15

Årsmøtet SAFE i Archer: Vel gjennomført årsmøte. Årsmøtet ble gjennomført på Quality Hotel Gardermoen og …

Ukeinfo, uke 14

Årsmøtet SAFE i Archer: På tirsdag starter årsmøtet til SAFE i Archer. Første dagen vil …

Påskehilsen

Vi ønsker deg og dine en god påske! Nå er det endelig påskefri for mange, med …

Følg oss på Facebook

Følg oss

Tags