archer@safe.no

Årsmøte 1-3.april 2014

Denne gang skal møtet være i Bergen, nærmere bestemt på Clarion Hotel Admiral.

Oppstart dag 1, kl.12:00 (1.april)
Oppstart dag 2, kl.09:00 (2.april)
Oppstart dag 3, kl.09:00 (3.april) – S
lutt dag 3, kl.12:00 (3.april)

Minner om at ingen må dra før møte slutt.

Meld deg på årsmøte her

Vi oppfordrer på det sterkeste alle våre tillitsvalgte å delta. Du vil da få faglig ”påfyll”, treffe andre tillitsvalgte og ha en sosial omgang med dine kollegaer, i de dagene årsmøtet varer. Dersom du er hjemme på fri, vil du få 2 dager à 8 timer overtid. Dersom du er i havet på jobb beholder du din lønn. Du har altså rett til å få fri og vil beholde din lønn, med alle tekniske tillegg, som om du var på jobb.

Vi åpner for at du kan ta med ledsager på årsmøtet. Du må da dekke utgifter til reise og mat for ledsageren selv.

Til årsmøtet møter klubbstyret.

I tillegg møter en valgt representant fra hvert skift på enhetene våre.

I følge vedtektene til klubben skal årsmøtet blant annet behandle følgende saker:

– Årsberetning.
– Regnskap.
– Innkomne forslag.
– Vedtektsendringen (dersom det er kommet inn forslag)
– Handlingsprogram
– Valg
– Resolusjoner

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må være klubbstyret i hende senest 2.MARS, sendes pr mail til: safe@safeiarcher.no
Innkalling og saksdokumenter blir sendt ut til delegatene elektronisk, senest 2 uker før møtet.

Bindende påmelding av delegater til årsmøtet må være klubbkontoret i hende senest 5.MARS, påmelding: Meld deg på årsmøte her

Påmeldte pr. 08. mars 2014

1 Stig Hauken
2 Allan Leirvik
3 Svenn M Brokke
4 Olav Eide
5 Øyvind Lorentzen
6 Tom-Arild Fjelltun
7 Reidar Rikstad
8 Raymond Hauge
9 Nina Sunde Fossmark
10 Kjell Gjeitnes
11 Frank Øyvind Lopez Fedde
12 Ole Andreas Tokerud
13 Anne Lyngnes
14 bjørn norheim
15 Jan Helge Ystheim
16 John Einar Våge
17 Tom Bøe
18 Arne Knutsen
19 Tord Telle
20 Thor Eivind Karlsen
21 Veronica Hauge
22 Knut Magne Storvik
23 Bjørn Hauken
24 Øyvind Tvedt
25 Helge Rosvold
26 Erlend Harestad
27 Tom Nesse
28 Bjørn-Roar Ste4nfeldt
29 Mats Nytun
30 jon jakoby
31 Øystein Toen
32 erik spidsøe
33 Jarle Heldal
Facebook
Twitter
Print
Email

Søk

FLERE NYHETER

Ukeinfo, uke 15

Årsmøtet SAFE i Archer: Vel gjennomført årsmøte. Årsmøtet ble gjennomført på Quality Hotel Gardermoen og …

Ukeinfo, uke 14

Årsmøtet SAFE i Archer: På tirsdag starter årsmøtet til SAFE i Archer. Første dagen vil …

Påskehilsen

Vi ønsker deg og dine en god påske! Nå er det endelig påskefri for mange, med …

Følg oss på Facebook

Følg oss

Tags