archer@safe.no

Archer styrker innsatsen med oppfølging av sykemeldte offshore

Archer styrker innsatsen med oppfølging av sykemeldte offshore. Fra og med i dag er prosjekt Raskt tilbake satt i gang for alle ansatte i Archer AS.

Archer er stolt av å ha fått til dette prosjektet og vil også samtidig takke fagforeningene for deres involvering og positivitet rundt Raskt tilbake. Bedriften og fagforeningen har også sjekket med en referansekunde og den unisone tilbakemeldingen er at dette er vellykket prosjekt. Vi har ikke fått noen negative tilbakemeldinger på dette – hverken bedrift eller fagforening. Dette er et tilbud vi har stor tro på og håper at det vil bli godt mottatt av våre ansatte.

Prosjekt Raskt tilbake er et tilbud til sykmeldte og medarbeidere som står i fare for å bli sykmeldt. Legg merke til at en kan ringe inn når en står i fare for å bli sykemeldt.  Raskt tilbake har eget dedikert telefonnummer for bedrift og ansatte – 21 49 34 05 eller bruke vedlagt link; http://www.falck.no/healthcare/tjenester/personalassistanse/medarbeider For mer informasjon om Raskt tilbake les vedlagt info.

For sikkerhets skyld og for å understreke dette; alle i Raskt tilbake har taushetsplikt.

Raskt Tilbake sin rolle:

 • Tverrfaglig helseteam med fokus på individet, diagnosen og riktig behandling
 • En fast kontaktperson koordinerer utredning og behandling, at tidsfrister overholdes, og at det er progresjon i alle ledd
 • Tett oppfølging av medarbeider i den perioden arbeidsgiver, BHT, fastlege o.l. ikke har kontakt med den ansatte
 • Tilbakemelding til leder dersom det er hensiktsmessig og medarbeider samtykker

HR/Leder sin rolle:

 • Har hovedansvar for dialog og oppfølging av medarbeider
 • Skal ikke spørre om diagnose
 • HR koordinerer fullmakt til Raskt tilbake (her er både SMS og mail godkjent)
 • Skal avklare om fraværet har sammenheng med arbeidet
 • Vurdere tilrettelegging av arbeidet

Ansatte sin rolle:

 • Gi beskjed til nærmeste leder 1. fraværsdag
 • Informere om hvor lenge sykefraværet/plagen antas å vare
 • Si fra hvis sykdomsårsaken er arbeidsrelatert (AML §2-3)
 • Informere om egen funksjonsevne
 • Være tilgjengelig for dialog med arbeidsgiver
 • Medvirke i utformingen og gjennomføringen av oppfølgingsplanen
 • Vurdere mulighet for aktive tilretteleggingstiltak
 • Delta på dialogmøter
 • Sykemelding/egenmelding skal være hos bedriften senest innen 7 dager fra 1.fraværsdag
 • NB! En kan benytte seg av tjenesten også når en står i fare for å bli sykemeldt

NB! De som er sykmeldt pr dags dato vil bli kontaktet av HR angående ordningen slik at Raskt tilbake kan ta kontakt med hver enkelt. Archer har forhandlet frem at denne ordningen IKKE BARE dekker fremtidige potensielle sykmeldte, men også de som er sykmeldt pr dags dato. De som pr dags dato er permittert er også inkludert i ordningen.

I tillegg vil vi oppfordre ansatte som i dag bruker smarttelefon om å benytte seg av Storebrands «Bli Frisk» app https://www.storebrand.no/privat/forsikring/helseforsikring/app-bli-frisk  ved bruk av helseforsikringen.

NB! Avtalenummeret som legges inn er 1188557  (Dette er nytt avtalenummer).

Med vennlig hilsen
Gard Lunde og Roger Pedersen

Facebook
Twitter
Print
Email

Søk

FLERE NYHETER

Ukeinfo, uke 28

Sommertid: Det virker som det fremdeles er sommertid, selv om været på Vestlandet ikke bærer …

TV konferanse 16.-18.sep.2024

SAFE i Archer arrangerer tillitsvalgt konferansen på Kielfergen, Oslo-Kiel tur/retur.Vi oppfordrer på det sterkeste alle …

Ukeinfo, uke 27

Sommertid: Det er absolutt sommertid, selv om været på vestlandet ikke bærer preg av det.Handover …

Følg oss på Facebook

Følg oss

Tags