archer@safe.no

Archer kutter pensjon for landansatte

Under ser dere hva Industri Energi har lagt ut på sin hjemmeside.
SAFE i Archer v/Reidar Rikstad er vara i styret til Archer, og støtter Oddvin i sitt “Nei” til endring helt og fult.


Archer kutter pensjon for landansatte
Styret i Archer har bestemt å overføre rundt 50 landansatte fra dagens avtalebaserte ytelsespensjon og over innskuddsbasert pensjonsordning.
Styrevedtaket var ikke enstemmig. Som ansattes representant i styret stemte jeg selvfølgelig i mot.

At Archer ensidig endrer pensjonsordningen for de landansatte uten reelle forhandlinger med fagforeningene midt i en avtaleperiode reagerer vi meget sterkt på. Dyktige mennesker vil ikke arbeide i Archer når de opplever å få diktert pensjonskutt nedover hodene sine. Dette skaper uforutsigbarhet og usikkerhet om fremtidige pensjonsutbetalingene.

Dagens sentrale tariffavtale stadfester at den gjeldende pensjonsordning skal være er en ytelsesbasert ordning. Ordningen som nå fjernes nå sikrer medlemmene en 66 prosent pensjon ved fylte 67 år.

Det er for det første tariffstridig å gjennomføre slike endringer midt i en avtaleperiode. For det andre så vil ansatte som nå tvangsflyttes til innskuddsordning tape i sine fremtidige pensjonsutbetalinger. Archer har tilbudt lønnskompensasjon, noe vi har avvist da dette ikke veier opp for det fremtidige pensjonstapet.

Vi vil ikke ha lønnskompensasjon som et slags plaster på såret. Vi vil beholde forutsigbarheten og tryggheten i dagens avtalte pensjonsordning.

Trolig vil alle som rammes av endringen tape den dagen de skal ut i pensjon. Archer gjør dette for å spare penger, ellers ville de ikke ha gjennomført pensjonskuttet. Hva vil være det neste de finner på, når de ikke har respekt for inngåtte avtaler og sine ansattes pensjonsplaner?

Endringen som nå skjer kan vi selvfølgelig ikke akseptere, og vil bruke de midler vi har for å reversere Archers pensjonskutt.

MVH
Oddvin Andreassen
Facebook
Twitter
Print
Email

Søk

FLERE NYHETER

Ukeinfo, uke 15

Årsmøtet SAFE i Archer: Vel gjennomført årsmøte. Årsmøtet ble gjennomført på Quality Hotel Gardermoen og …

Ukeinfo, uke 14

Årsmøtet SAFE i Archer: På tirsdag starter årsmøtet til SAFE i Archer. Første dagen vil …

Påskehilsen

Vi ønsker deg og dine en god påske! Nå er det endelig påskefri for mange, med …

Følg oss på Facebook

Følg oss

Tags