archer@safe.no

Åpent brev til Color Line

Åpent brev til Color Line.

Som fagforening for ansatte i Archer har vi en årrekke benyttet oss av Color Line sitt konferansetilbud på Kielfergen. Vi har vært meget fornøyd med de konferanser vi har gjennomført og mener at dette er et attraktivt tilbud.

Vi har likevel fulgt nøye med på diskusjonen rundt utflagging av Kielfergen til NIS.

https://www.skipsrevyen.no/article/statsbudsjettet-2019/

Vi forstår at Color Line må se på sine utgifter i et konkurranse preget samfunn. Vi kan dessverre ikke sitte stille og akseptere at norske og danske arbeidsplasser byttes ut med arbeidskraft fra lavkost land, eller at norske ansatte må jobbe på internasjonale avtaler i Norsk farvann.

Det strider mot alt vi som fagforening står for.

En fagforenings viktigste oppgave er å sikre og ivareta medlemmenes sikkerhet og rettigheter i ansettelsesforholdet og på arbeidsplassen. Forholdene som er beskrevet i artikkelen oppfattes å være av en så graverende art at SAFE i Archer ikke kan assosieres med en slik samarbeidspartner.

SAFE i Archer er en fagforening  tilsluttet YS og vi er kjent med at YS har en gunstig avtale med Color Line. Dersom Color Line tar beslutningen om å «flagge ut» Kielfergen, vil vi måtte slutte å bruke deres bedrift.
Samtidig vil vi jobbe aktivt for å få YS til å si opp avtalen med dere og oppfordre alle YS forbund om ikke å benytte deres tilbud.

Vi har ikke et spesielt ønske om å bryte samarbeidet med dere, da vi som sagt er meget tilfreds med det tilbudet dere tilbyr.
Vi håper derfor at Color Line forblir i NOR og lønner mannskap i tråd med norske tariffavtaler.

Vi velger også å sende en kopi av dette brevet til SAFE sentralt og media.

 

Med vennlig hilsen

SAFE i Archer
safe@safeiarcher.no

Reidar Rikstad
Mobil: 95021952

Facebook
Twitter
Print
Email

Søk

FLERE NYHETER

Ukeinfo, uke 15

Årsmøtet SAFE i Archer: Vel gjennomført årsmøte. Årsmøtet ble gjennomført på Quality Hotel Gardermoen og …

Ukeinfo, uke 14

Årsmøtet SAFE i Archer: På tirsdag starter årsmøtet til SAFE i Archer. Første dagen vil …

Påskehilsen

Vi ønsker deg og dine en god påske! Nå er det endelig påskefri for mange, med …

Følg oss på Facebook

Følg oss

Tags