archer@safe.no

SAFE brøt lønnsforhandlingene med Norges Rederiforbund

NR hadde satt av kun en dag til forhandlingene i årets mellomoppgjør, og allerede klokka seks på ettermiddagen var brudd i forhandlingene et faktum. Bakgrunnen for bruddet var at NR krevde et null-oppgjør, forteller SAFE-leder Hilde-Marit Rysst og 1. nestleder Roy Aleksandersen. – NR hadde ikke en eneste krone å tilby våre medlemmer. Ledende personell […]