archer@safe.no

Uke info, uke 31

Det nærmer seg høst og her på Vestlandet og kanskje særlig i Bergen, har vi hatt høst en stund.

Det er kanskje ikke å forakte, fordi vi håper at høsten bringer med seg gode nyheter.

Først får vi en liten nedtur som vil bringe med seg en periode med ytterligere permitteringer, som omtalt i siste uke info.

Bedriften har sendt ut følgende informasjon, som vi her gjengir:

Archer har mottatt varsel om fase-endring på Statfjord B. Denne trer i kraft fra 26 august. Etter denne dato vil det frem til 01 oktober kun være en operativ streng innen  Plattformboring for Archer i Norge.   Dette gjør at Archer igjen må gjøre noe med kostnader og dermed bemanningen. Det er i denne omgang drøftet og blitt en enighet med fagforeningen om at inntil 77 nye årsverk vil bli permittert.  De som blir permittert vil bli informert fortløpende.

Som informert om tidligere vil Archer per 01 oktober overta ansvar for boreoperasjonene for 5 plattformer fra Odfjell. 3 av disse er  på det tidspunkt i operasjon.

Det kan være signaler som tilsier at Snorre B går i stans i medio november og 3-4 måneder fremover. Det er derfor enighet mellom bedriften og fagforeningene om nye drøftinger vedrørende behov for ytterligere reduksjon av kostnader hvor også permitteringer vil bli drøftet som et mulig tiltak i Archer AS. Odfjell-personellet som kommer over via virksomhets overdragelsen vil være en del av disse drøftingene  på lik linje med øvrige ansatte. 

Det kan være grunn til å tro at det vil bli oppstart på Ekofisk Kilo for CopNo og Valhall IP for BP i januar 2017. Dette er positive utsikter som drøftes med fagforeningene og som ligger til grunn for å vurdere permitteringer eller ei. Dersom dette skjer og planene rundt stenging og oppstart for Snorre B går som planlagt, ser det ut som at alt permittert personell i Archer AS er tilbake i jobb senest februar 2017.  Det er viktig å presisere at dette er basert på situasjonen slik vi ser den i dag, og at vi er forsiktig optimister mot at dette vil skje. 

Videre så er det igjen viktig å minne hver enkelt på at det viktigste vi gjør, hver dag,  er å forsikre oss om at  vi gjør det vi kan for å jobbe sikkert og skape gode trygge operasjoner for oss selv, våre kolleger, kunder og eiere.  God sikkerhet skaper gode resultater som igjen gjør oss attraktive og konkurransedyktige i en krevende og utfordrende tid for industrien.  Det er hver og en av oss det kommer an på.

Vi vil også nevne at vi har levert anbud på Brage for Wintershall. Denne har oppstart i februar 2017. Det er antatt at det vil bli offentliggjort i september hvem som er blitt foretrukken leverandør av denne kontrakten.

Til slutt og ikke minst vil vi rette en  takk til alle som hver dag arbeider hardt og målrettet mot Archers visjon om å være en foretrukken leverandør, og at dere gjør dette via å utøve arbeidet i tråd med våre verdier og adferd. Husk at via sikkerhet, integritet,  prestasjon, lagarbeid og proaktivt arbeid så vil vi styrke vår posisjon.

Mvh

Knut Dolmen

HR Director

 

Inne i dette er det også noe personell på Ekofisk. Totalt dreier det seg om 6 til 7 ansatte. Grunnen til dette, er at det i tiden fremover er litt mindre arbeid enn forventet.

 

Vi har også mottatt en “bønn” om hjelp fra SAFE.

Dette går på en masteroppgave for en som studerer økonomisk geografi ved Universitetet i Bergen.

Oppgaven heter: i hvilken grad endringer i oljeindustrien får konsekvenser for Stavanger som sted.

Derfor leter hun nå etter ansatte innen oljeindustrien som kan hjelpe henne. Hun ønsker å snakke med to ”grupper” oljearbeidere:

1) Oljearbeidere som har vært i næringa ”siden begynnelsen”, altså dem som har jobbet offshore og har lang fartstid innen næringa, og

2) Unge, relativt nyutdannede ingeniører som jobber onshore innen oljenæringa. Her vil hun helst snakke med ansatte under 35 år, som har vært ansatt innen industrien i færre enn 8 år.

Hun planlegger å invitere disse til gruppeintervjuer i uke 34 (mellom 23. og 25. august). Intervjuene vil finne sted i Stavanger sentrum, og vil ikke vare lenger enn halvannen time. Hun ønsker også en rask prat med hver enkelt i løpet av ukene etter intervjuet.

De som kunne tenke seg å å være med, ta kontakt med SAFE i Archer

PS: Raymond har fremdeles ferie.

Ha en fin helg.

Reidar

Facebook
Twitter
Print
Email

Søk

FLERE NYHETER

Ukeinfo, uke 24

Arbeid på land i på periode: Det har kommet en del spørsmål rundt dette med …

Ukeinfo, uke 23

Permitteringer: Det har kommet noen spørsmål om permitteringer og utvelgelse. Klubben har vært helt klar …

Ukeinfo, uke 22

Permitteringer: Det har vært kjent og vi har også skrevet om dette på hjemmesiden tidligere. …

Følg oss på Facebook

Følg oss

Tags